April 2015

Twitter

Nationale OnderwijsWeek 2015

gemd_footer_OWS_5

Dordrecht is de Onderwijsstad van het Jaar 2015-2016

De Toetsingscommissie van de stichting Nationale OnderwijsWeek heeft Dordrecht verkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Dat heeft de stichting op 1 mei jl. bekend gemaakt aan wethouder Onderwijs Bert van de Burgt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

De verkiezing van Dordrecht kan, volgens de Toetsingscommissie, tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van het onderwijs. “In alle sectoren van het onderwijs”, schrijft de Toetsingscommissie in haar rapport, “toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft.”

Prof. drs. Dolf van Veen, voorzitter van de Toetsingscommissie, is ingenomen met de keuze van Dordrecht tot Onderwijsstad van het Jaar. In het rapport schrijft hij onder andere : “Dordrecht, een stad met een roemrijk verleden, werkt op een aantal terreinen nauw samen met de overige Drechtsteden. Als grootste stad van de regio vervult Dordrecht een voortrekkersrol op het gebied van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Leerpark, de Duurzaamheidsfabriek en de Techniekagenda zijn gedurfd innovatief te noemen. In het nieuwe Onderwijsmuseum is niet alleen de geschiedenis van het onderwijs te volgen, maar zullen studenten dagelijks op het beroepsleven worden voorbereid. Die verbinding tussen onderwijs en beroepen laat ook zien op welke wijze het onderwijs evolueert.”

 

Thema Nationale OnderwijsWeek 2015; Meer dan School

Er is als het over leren en ontwikkeling gaat, ‘Meer dan school’. Wat niet wegneemt dat het onderwijs, de school voor een ieder een belangrijke basis biedt. School biedt een kapstok, een kader waarbinnen nieuwe kennis en vaardigheden betekenis en gewicht krijgen. Het onderwijs biedt de begeleiding van professionals die voor duiding, inbedding, begeleiding en ondersteuning van leer- en ontwikkelingsprocessen van onmisbare betekenis zijn.
h
 
(Jonge) mensen leren bijna altijd en overal. Vooral ook buiten school, zonder specifiek leerdoel. Dit leren vindt op een non-formele manier plaats, bijvoorbeeld op de sportclub. De kennis die zo wordt opgedaan overstijgt de kennis en vaardigheden die in het schoolse onderwijs aan de orde zijn. Dat deze manier van leren essentieel is, merk je in het onderwijs: als de verbinding met de belevingswereld van leerlingen en studenten al te zeer ontbreekt dan zie je dat meteen terug in de (ontbrekende) motivatie. Buitenschools leren is daarmee ook een steun en stimulans voor het schoolse leren. De school kan hiervan profiteren. Het verbinden en vervlechten van het onderwijs met de (beroeps)praktijk, verhoogt de motivatie en betrokkenheid van leerlingen en studenten.Bovendien legt het informeel leren een bredere basis van competenties (attitude) en vult het onderwijs ook aan door het ontwikkelen van talenten die ‘niet schools’ zijn. De aandacht voor informeel leren past in een brede beweging waarin eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van burgers steeds belangrijker worden in het realiseren van onderwijs, zorg en hulpverlening. Daarom is ‘Meer dan School’ het thema van de Nationale OnderwijsWeek 2015.
 

Nationale OnderwijsWeek 2014The Netherlands, Groningen

De Nationale OnderwijsWeek 2014 was een groot succes. In Onderwijsstad 2014 – 2015 Groningen heeft een keur aan activiteiten plaats gevonden en ook elders in het land stond de Nationale OnderwijsWeek op het programma. Symposia, debatten, lesfilmpjes en gastdocenten maakten het tot een kleurrijke week, waarin met name de toekomst van het onderwijs centraal stond. Het Onderwijsjaar 2014 – 2015 ging hiermee in Nationale Onderwijsstad Groningen van start gegaan. Groningen bedankt voor een prachtige week, waarin het onderwijs van de stad volop in het licht stond!