September 2016

Twitter

Congres Bevlogen in het Onderwijs

bevlogenWoensdag 1 oktober 2014 zal tijdens de Nationale Onderwijsweek het congres Bevlogen in het Onderwijs plaatsvinden. De afgelopen drie jaar is vanuit de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar bevlogenheid binnen het primair en voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek Werken aan Bevlogenheid hebben onderwijsprofessionals van verschillende schoolbesturen in Nederland meegewerkt. De inzichten die het onderzoek hebben opgeleverd willen we graag met de sector delen.

Waarom een onderzoek naar bevlogenheid in het onderwijs?
Leerkrachten die met passie en energie werken, stimuleren leerlingen om tot optimale ontwikkeling en groei te komen en ervaren voldoening en plezier in hun baan. Het vanuit een goede balans met passie en energie werken kenmerkt bevlogenheid. Bevlogen leerkrachten bruisen van energie, voelen zich fit en beschikken over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Zij zijn betrokken bij het werk, ervaren hun baan als zinvol en inspirerend en zijn trots op en enthousiast over hetgeen zij doen. Bevlogenheid is zowel belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs als voor de prestaties van leerkrachten en leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bevlogen medewerkers in diverse organisaties, sectoren en landen gezonder zijn, meer werkplezier ervaren en beter presteren. In het onderwijs maken bevlogen leerkrachten het verschil voor de leerlingen, ouders en collega’s. Bevlogenheid heeft niet alleen een relatie met gezondheid, plezier en prestatie maar ook met innovatie en duurzame inzetbaarheid. Bevlogenheid maakt daarom in het onderwijs het verschil voor alle betrokkenen. Gedurende het wetenschappelijk onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de verbinding van onderzoeksbevindingen en de toepassing in de het dagelijks werk. Kennis wordt immers nog waardevoller als je er in de onderwijspraktijk concreet iets mee kunt.

De kennis en inzichten willen we graag delen. Samen met het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs publiceren we daarom op 1 oktober de sectorpublicatie ‘Bevlogen in het Onderwijs’. De publicatie bevat niet alleen de onderzoeksuitkomsten en wetenschappelijke achtergronden maar schenkt specifiek aandacht aan de praktijk. Thema’s als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & groei, leiderschap en veranderen worden vanuit het perspectief van de bestuurder, de directie, de leerkracht en de ouder belicht. De highlights uit de publicatie worden tijdens het congres gepresenteerd en in dialoog met professionals uit het onderwijs toegelicht.

Deelname aan het congres is gratis, er is echter een beperkt aantal plaatsen in het Erasmus Paviljoen van de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikbaar. Meldt u dus tijdig aan als u aan het congres wilt deelnemen. Deelnemers krijgen niet alleen een inspirerende middag met toonaangevende sprekers,  maar ontvangen ook de publicatie Bevlogen in het Onderwijs. Voor meer informatie zie de website www.werkenaanbevlogenheid.nl