September 2016

Twitter

Organisatie

De Nationale OnderwijsWeek (NOW) is een jaarlijks terugkerend nationaal evenement dat traditiegetrouw plaatsvindt in de eerste week van oktober. Een bruisende week boordevol activiteiten waarin mooie staaltjes van krachtig onderwijs centraal staan.

Elk jaar krijgt de NOW een thema, geïnspireerd door de actualiteiten, dat als een rode draad door de week loopt. Diverse landelijke onderwijsorganisaties slaan de handen ineen om een aantrekkelijk programma samen te stellen.

Ontstaan

Na een breed beraad met alle onderwijsorganisaties en het Ministerie van Onderwijs is in 2003 de 1e NOW georganiseerd. Initiatiefnemers en onderwijsorganisaties waren van mening, dat er een nogal wisselende beeldvorming bestaat rond het onderwijs, die geen recht doet aan het maatschappelijk belang van de sector en aan de inzet van professionals en de direct bij het onderwijs betrokkenen.

Podium

Naast een gezonde kritische beschouwing, dient er een podium te zijn voor de mooie, leuke en interessante ontwikkelingen in het onderwijs. Ook in de sector onderwijs zelf  groeit de overtuiging dat het van belang is meer inzicht te geven in de wijze waarop de huidige generatie jonge mensen wordt voorbereid op de zich snel ontwikkelende samenleving. Om al die redenen werd besloten tot één vaste week in het jaar, waarin aandacht geschonken wordt aan al die aspecten van het onderwijs die een positieve aandacht en interesse verdienen.

Ieder jaar kan de NOW weer rekenen op de nodige publiciteit en aandacht; landelijk en vooral ook regionaal en lokaal.