September 2016

Twitter

Historie

2003 – de eerste keer

De eerste Nationale OnderwijsWeek vond plaats in oktober 2003. De week werd geopend door toenmalig minister van onderwijs Maria van der Hoeven. Jan Franssen, toenmalig voorzitter van het comité van aanbeveling van de Stichting Nationale OnderwijsWeek gaf een presentatie. In samenwerking met het INOP werd de Trouw-talentprijs en de aanmoedigingsprijs voor talentvolle schoolmanagers uitgereikt. Op de woensdag werd in het kader van de Europese dag voor ouders en school een landelijke belactie over het thema Veiligheid georganiseerd door vier ouderorganisaties. Op de donderdag hielden scholen een open dag. En de 1e week eindigde met de dag van de leerling. Onder de noemer Sken je school ontvingen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, in samenwerking met WESP, een ‘verbetermeter’, waarmee leerlingen de kwaliteit van hun eigen school kunnen onderzoeken. De leerlingen hadden het slotwoord in deze week in een leerlingdebat.

2004

De tweede NOW werd geopend en afgesloten met een sms-actie voor Edukans om geld op te halen om alle kinderen recht op onderwijs te geven. Minister Van der Hoeven opende weer de week. Teleac/NOT zond de Nationale Ouderavond uit. Er kwam een boekje met 10 tafelregels voor de nieuwe school uit. Op de Dag van de Leraar van werd de docent van het jaar gekozen. Op de woensdag was het de Dag van de Sport. De dag werd vormgegeven in samenwerking met het Ministerie van VWS. Op de donderdag was het weer Nationale Open Dag en gaven bekende Nederlanders gastlessen. Deze tweede week werd afgesloten met Debattle, een onderwijsdebat met oud-bewindslieden.

2005

Bij de opening van de Nationale OnderwijsWeek werden de prijswinnaars van de veilige schoolprijs bekend worden gemaakt. De opening werd in samenwerking met de ANWB verzorgd. Voorafgaand aan de opening van de NOW vond een kinderpersconferentie plaats met de Razende Reporters. Razende Reporters, waren kinderen en jongeren uit het PO en VO die een week lang ‘journalist van de NOW’ waren. Op de Dag van de Leerling werd een leerling-debat gevoerd in de vorm van Rondom 10 over de positie en rol van leerlingen in het onderwijs. Natuurlijk was er weer de Dag van de Leraar met de Verkiezing Docent van het Jaar en de uitreiking van de Trouw Talentprijs. In totaal gaven 33 bekende Nederlanders een gastles op hun oude school, waaronder o.a. Wouter Bos, Jan Marijnissen, toenmalig staatssecretaris Rutte, Andre Ooijer (PSV) en Jochem van Gelder (presentator). In samenwerking met NSA, AVS en RPCZ werd de donderdag de Dag van het Management. Dit was het jaar waarin de eerste Nationale OnderwijsKrant verscheen.

2006

‘De Ondernemende School’ was het thema van de onderwijsweek in 2006. Het thema verwees naar ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Een ondernemende school is een actieve school, een bedrijvige school, een school die zelf het heft in handen neemt, op alle mogelijke gebieden waar een school actief is. Tijdens de opening van de week werd de Kids in Bizz prijs, voor de meest ondernemende school van Nederland uitgereikt bij VNO-NCW. De dinsdag was de dag van de Innovatie. De schoolmanagers in het VO reikten die dag de innovatieprijs uit onder de noemer ‘durven, delen, doen’. Op de woensdag gingen de deuren van de scholen weer open tijdens de Nationale Open Dag. Maar ook was het de dag van de stage en werd bekend gemaakt wie zich dat jaar ICT leerbedrijf van het jaar mocht noemen. Op de donderdag werd de Leraar van het Jaar bekend gemaakt en het was tevens de dag van de Leraar en ander onderwijspersoneel. De week sloot met de dag van het management en werden er op 12 plaatsen in het land (per provincie) een evenement voor schoolleiders/schooldirecteuren georganiseerd. In het kader van de week gaf de stichting Nationale OnderwijsWeek ook een boekje uit met tafelregels; ‘De Tafel van Tien van de ondernemende school’.

2007

De Nationale OnderwijsWeek had in 2007 als thema ‘Onderwijs in bedrijf’. De opening vond plaats in de Haagse Hogeschool, daar gingen studenten van lerarenopleidingen en pabo’s uit het hele land in debat met o.a. de bewindslieden van Onderwijs over het imago van het leraarsberoep. Op dezelfde dag ging de karavaan van de Expeditie durven, delen, doen op weg. In die expeditie gingen dertien scholen uit het voortgezet onderwijs samen met onderzoekers drie jaar leren van innoveren om zo de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Op de dinsdag vond de estafette Maatschappelijke stage plaats. De estafette startte met een serie bijeenkomsten op provinciehuizen in het land waar het promotieonderzoek werd gepresenteerd over stage en werden er goede regionale voorbeelden gepresenteerd van maatschappelijke stage. Op de woensdag, de Dag van de Ouders ging het, onder het thema ‘Daar denken ze thuis heel anders over’, over de verschillen in de opvoeding thuis, in de buurt en op school. Ouders, grootouders, buurtvaders, leraren, etc. konden met hun vragen over een aantal opvoedthema’s terecht bij een telefoonpanel van deskundigen. De donderdag was weer de Dag van de stage. In het ‘Duel van de Gladiatoren’ gingen leerlingen ondersteund door jongerenorganisaties interactief aan de slag met ideeën en oplossingen voor de stageproblematiek in het beroepsonderwijs. De verkiezing van Leraar van het Jaar werd dit jaar voor het eerst uitgezonden op televisie door Teleac. Op de vrijdag werd het startschot gegeven voor de Olympiade ‘Leren Ondernemen’. Jongeren konden die dag in een elevatorpitch aan een panel van jonge succesvolle ondernemers hun ondernemingsplan presenteren.

2008

Er werd gekozen om in de NOW 2008, onder de titel ‘Naar een gezonde school’, aandacht te besteden aan onderwijs dat zich oriënteert op een gezonde leef- en werkomgeving, op gezond leven, gezond samenleven. Tijdens de opening werd de  Tafel van 10 over Een gezonde school gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Dijksma. Ook werd op de startdag voor het eerst de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek uitgereikt na een boeiend forumdebat over de rol van de onderwijsjournalistiek. Op de dinsdag vond er het Leefstijl Rondetafeldebat plaats over het belang van het voorkomen van fricties in het gedrag van jongeren door een gerichte aandacht in het onderwijs voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Op de woensdag vond op de Hogeschool Utrecht de Nationale Ondernemers Quiz plaats, een quiz onder studenten mbo en hbo en een aantal bekende ondernemende Nederlanders over de kennis van het ondernemen en ondernemerschap. Op de Nationale Open (Sport)dag op donderdag gaven weer een aantal bekende Nederlanders gastlessen met als centraal thema ‘sport en de functie van sport in leven en samenleving’.De week sloot af met de bekendmaking van de school met ‘het saaiste onderwijsplein’  in het primair onderwijs. Deze school die via een competitie tussen kinderen van de basisschool werd aangewezen, won een spannend en splinternieuw schoolplein.

2009

In de Nationale OnderwijsWeek 2009 werd onder het thema ‘De school dicht(er)bij’ aandacht gevraagd voor al die inspanningen om de school en meer nog het onderwijs te verbinden met regio, wijk en buurt. De opening vond plaats op de brede school Hart van Noord in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Tijdens deze opening werd in het kader van de landelijke campagne ‘Nederland maak je samen’ de eerste informatiepakketten uitgereikt aan scholen uit 10 provincies. Met de leerlingen van de basisscholen die in de brede school Hart van Noord samenwerken, werd een rondwandeling gemaakt in de wijk Kanaleneiland die de school omringt. Die wandeling eindigde bij het nieuwe Cruyff-court en langs een gloednieuwe speeltuin, die ook op deze dag officieel voor alle kinderen in de buurt werd geopend. Ook dit jaar werd in een tv-uitzending de Leraar van het Jaar bekend gemaakt en waren er gastlessen op verschillende scholen. Ook werd in 2009 de Nationale Ondernemers Quiz weer georganiseerd. Dit keer vond de quiz plaats in het Dialogues House van ABN/AMRO. Op de laatste dag van de onderwijsweek werd in het Onderwijsmuseum te Rotterdam de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2009 uitgereikt.

2010

In 2010 liep voor het eerst de 6-Daagse Beroepsonderwijs parallel aan de Nationale OnderwijsWeek. Het thema van de NOW was  ‘Leer Kracht’. De week werd geopend door Sybolt Noorda, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. Hij wees in zijn openingswoord op de het grote belang van het onderwijs in onze samenleving. “In onze samenleving”, aldus Noorda, “hangt alles van het onderwijs af.” Leerlingen van het Corderiuscollege in Amersfoort debatteerden bij de opening over Leer Kracht in het Nederlandse onderwijs en het onderwijs in landen van de derde wereld. Het debat kwam heel dichtbij toen leerlingen zich moesten uitspreken over de vraag waar het in het onderwijs om draait. “Natuurlijk is vakkennis heel belangrijk, maar leren wordt niet eenvoudig als leraren ongeïnspireerd lesgeven”, aldus de leerlingen die deelnamen aan het debat. Op de dinsdag vond de conferentie voor schoolleiders in het primair onderwijs ‘Scholen voor morgen’ plaats. En was het in de 6-daagse, Dag van de Stage. Op de woensdag was er een onderwijscafe met een debat tussen de onderwijswoordvoerders van PvdA, D66 en PVV en een vertegenwoordiger van CNV Onderwijs en werd tevens de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek uitgereikt. In de 6-Daagse Beroepsonderwijs hielpen de studenten van diverse ROC’s, AOC’s en vakinstellingen bij (zorg) instellingen voor ouderen en jongeren in Nederland, in het kader van MBO helpt Nederland. Op donderdag werden scholen opgeroepen hun poorten te openen voor de samenleving. En op de vrijdag werd, voor het eerst in de onderwijsweek, de Balans Award uitgereikt.

2011

Het thema Kennis maken leende zich tijdens de NOW 2011 perfect voor een benadering uit alle hoeken van het onderwijs. We willen immers weten wie de spelers in het veld zijn en hoe kennis gemaakt wordt. Meer over het thema. (PDF)

Reeds in het weekend vond de aftrap van NOW 2011 plaats; de Jos van Kemenade award uitgereikt werd aan Wolfert PRO (een kleinschalige vmbo-school uit Bergschenhoek) en de Leraren van het Jaar 2011 werden bekend gemaakt. Prijzen die in die week volgden: de Onderwijsjoursnalistiekprijs (Ianthe Sahadat en Merijn Rengers van de Volkskrant); de Balans Award (de Gooise Daltonschool, Hilversum) en de Toptalentprijs (Froukje Polman, Fontys Pabo Eindhoven en Sander Claassen, UvA/ILO).

Naast de vaste programmaonderdelen van de NOW waren er activiteiten als: speeddates tussen verschillende spelers uit het onderwijsveld en leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs (LAKS), gastlessen van politici, een Onderwijsdag met workshops en activiteiten voor alle onderwijspersoneel uit Almere en konden ouders, bedrijven en andere geïnteresseerden kennismaken met de scholen uit eigen buurt op de Nationale Open Dag.

Voor deze 9e editie van de NOW ging de organisatie een bijzondere samenwerking aan met het Nationaal Ouderenfonds. Basisschoolkinderen schreven aan ouderen in woonzorgcentra kaartjes; een eerste stap in het project Jong voor Oud, om te zorgen voor structureel contact tussen jongeren en ouderen.