September 2016

Twitter

Motto Nationale OnderwijsWeek 2013

Oballonnennderwijs 2.0

Het thema van de Nationale OnderwijsWeek en het Onderwijsjaar wordt Onderwijs 2.0. Als je nadenkt over de betekenis van de titel, zou je geneigd zijn te kiezen voor het format 3.0, omdat daarmee de interactiviteit aan de orde is die het onderwijs kenmerkt. Toch hebben we als Nationale OnderwijsWeek bewust gekozen voor Onderwijs 2.0. Immers het onderwijs is veel meer dan een softwareproduct. We hebben het over één van de belangrijkste intermediairen die de ontwikkeling van jonge mensen mogelijk maakt, stimuleert, een betrouwbare context biedt en ga zo maar door.

Toch moeten we zakelijk vaststellen, dat de samenleving snel verandert, soms sneller dan we verlangen. De economische crisis met een diepingrijpende bankencrisis, een stagnerende wereldeconomie, heeft duidelijk gemaakt dat de wereld een stelsel is van communicerende vaten. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, raakt ons en is in staat ons dagelijks leven ingrijpend te veranderen.

Ingrijpende veranderingen
We kunnen niet blijven volhouden dat het onderwijs toe kan met een vorm en inrichting die voor een belangrijk deel in de 19e eeuw is ontstaan. Natuurlijk hebben zich sluipend, en soms opzichtig, al een aantal veranderingen voltrokken. Van louter groepsonderwijs is onderwijs veranderd in onderwijs aan individuen, en na dat grote accent op het individu, komt de groep opnieuw in een veranderde wereld in beeld. Het inzicht in de verschillen die zich tussen kinderen kunnen voordoen, is enorm toegenomen. Methodes zijn bijzonder geavanceerd en bieden een leerweg met een grote precisie aan leerlingen. De nadrukkelijke rol van leraren in het omgaan met leerstof is veranderd in een rol van coaching en begeleiding.

Ons inzicht in de wijze waarop mensen leren, is groot. Toch moet je vaststellen dat die kennis soms nog te weinig in het onderwijs doorwerkt. Leraren die startbekwaam het onderwijs binnenkomen, zijn nog te weinig gewapend met de kennis waarover we beschikken. Door het nadrukkelijke accent op opbrengsten, op schoolprestaties, dreigt de ruimte voor echt leren soms te worden beperkt. De stevige methodedwang hindert leerlingen en leraren zo nu en dan meer, dan dat het leren en ontwikkeling helpt. De invloed van de moderne media in het onderwijs is sterk beperkt. In veel scholen is er sprake van een verlegenheid met de toename van digitale mogelijkheden.

Innovatie
De druk op het onderwijs groeit, met name in tijden van crises en grote verandering. Stil aan groeit de roep om een accent op innovatie. Vanuit Europa en eigen land klinken met steeds grotere nadruk geluiden, die pleiten voor een veel grotere aandacht voor de digitale media, -middelen en -mogelijkheden. We zijn toe aan Onderwijs 2.0, aan onderwijs dat beter is toegerust op de tijden die komen. We moeten kinderen, jonge mensen op de samenleving van nu en de samenleving van morgen voorbereiden. Onderwijs 1.0 is verouderd, vertoont een aantal bucks en laat functies zien waarom we niet meer verlegen zitten. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe versie van ons oude vertrouwde onderwijs, het is tijd voor Onderwijs 2.0.