September 2016

Twitter

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nationale OnderwijsWeek bestaat uit vertegenwoordigers uit onderwijs en organisaties die direct bij het onderwijs betrokken zijn. Voorzitter is Aat Sliedrecht.

Raad van Advies

Het bestuur van de Stichting Nationale Onderwijs Week laat zich bijstaan door een Adviesraad ie onder voorzitterschap staat van prof.drs. Dolf van Veen. Op dit moment wordt een nieuwe raad samengesteld uit deskundige en betrokken mensen uit het veld van het onderwijs en de educatieve provincie.

Programmaberaad

Het Programmaberaad tekent voor het overleg over het programma van de OnderwijsWeek. Aan dit Programmaberaad wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en organisaties die direct bij het onderwijs betrokken zijn:

De sectorraden in het onderwijs, ouderorganisaties, LAKS, NTR, het INOP, Onderwijsbladen, Onderwijsbond OCNV, de Coöperatie, wisselend waarnemers uit bij de OnderwijsWeek en Onderwijsstad betrokken organisaties.

Commissie van Toetsing

Uit kandidaatssteden wordt door een Commissie van Toetsing een voordracht gemaakt voor de Onderwijsstad van het Jaar. Vanaf 2012 wordt jaarlijks een stad aangewezen als Onderwijsstad van het jaar. Het gaat om een stad die een breed scala van onderwijsvoorzieningen heeft te bieden en die aan het onderwijs en de vorming van jonge mensen een hoge prioriteit geeft. 

Leden van de Commissie:

Dolf van Veen
Paul Bemelen
Hans van Vonderen
Harm Noordhof
Jur Marringa