September 2016

Twitter

Debat filmleraar van het jaar

De verkiezing van filmleraar van het jaar is een nieuw fenomeen en legt een verbinding tussen film en het vak van de leraar in het onderwijs. De 10 geselecteerde films waaruit  deelnemers kunnen kiezen, laten of in de vorm van een documentaire of een speelfilm een leraar of lerares zien die in het onderwijs werkzaam is. Het kiezen van een leraar of lerares vraagt om een standpunt, een keuze, die berust op een oordeel over de kwaliteiten die de ‘filmleraar’ laat zien. Het is dus de vraag over welke kwaliteiten moet een leraar beschikken om filmleraar van het jaar te worden genoemd.

Debat

Het debat dat bij die verkiezing hoort, is het debat over de kwaliteiten waarover een leraar in het onderwijs moet kunnen beschikken om een ‘goede’ leraar te zijn. Het debat vindt plaats in Pathé, Gedempte Zuiderdiep 78, Groningen.

Gespreksleider Renske Valk, hoofdredacteur van 12 tot 18

Aan het debat nemen o.a. deel

  • Onderwijsinspectie
  • Werner van Katwijk, Ouders van Waarde
  • Promovendi Stenden Hogeschool en Hanze hogeschool
  • (Kamerleden zijn uitgenodigd)

Na afloop van het debat wordt de film vertoond met daarin de filmleraar van het Jaar 2014. Breng ook uw stem uit!

Zaal open om 19.00 uur.
Aanvang debat om 19.30 uur
Aanvang film: 20.45 uur

 

Bronnen

  1. Professionele ontwikkeling van leraren, een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren, door Klaas van Veen, Rosanne Zwart, Jacobiene Meirink & Nico Verloop in opdracht van het ICLON / Expertisecentrum Leren van Docenten, december 2010
  2. Basisvaardigheden van leraren, uit het Onderwijsverslag 2010/2011van de inspectie van het onderwijs.
  3. Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren, Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit, 2011