September 2016

Twitter

Tafel van 10

Tafel van 10 – 2015

Tafel van 10 – 2014

Tafel van 10 – 2013

Het is tijd voor Onderwijs 2.0

Onderwijs 2.0 | De beste les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs 2.0 is een breed begrip, een breed thema. 2 punt 0  stamt uit de digitale wereld. Inmiddels vormen die cijfers, die aanvankelijk verwezen naar een verbeterd format van een software-product, een aanduiding voor een aangepaste, verbeterde versie van een bestaand format, organisatie, dienst, product. In die zin vormt dat begrip het thema van de Nationale OnderwijsWeek.  Met velen gaan we ervan uit dat het onderwijs in ons land van hoge kwaliteit is en bij de beste onderwijssystemen van de wereld behoort. Maar evenzeer leeft er een breed besef, dat de organisatie van het leren en de ontwikkeling van jonge mensen beter, actueler en innovatiever kan.

De druk op het onderwijs groeit, met name in tijden van crises en grote verandering. Stil aan groeit de roep om een accent op innovatie. Vanuit Europa en eigen land klinken met steeds grotere nadruk geluiden die pleiten voor een veel grotere aandacht voor de digitale media, middelen en mogelijkheden. We zijn toe aan Onderwijs 2.0, aan onderwijs dat beter is toegerust op de tijden die komen. We moeten kinderen, jonge mensen voorbereiden op de samenleving van nu en de samenleving van morgen. Onderwijs 1.0 is verouderd, vertoont een aantal bugs en laat functies zien waarom we niet meer verlegen zitten. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe versie van ons oude vertrouwde onderwijs, het is tijd voor Onderwijs 2.0

Aan de uitgave Onderwijs 2.0 | De beste les hebben een aantal partijen meegewerkt. Het gaat om deelnemers die vanzelfsprekend allemaal iets met het onderwijs te maken hebben en bij de toekomst van onderwijs en educatie betrokken zijn. Iedere partij heeft zo een eigen invalshoek op het onderwijs van vandaag en morgen.