September 2016

Twitter

Kies de filmleraar van het jaar

Ongetwijfeld heb je films in de bioscoop of thuis gezien waarin acteurs en actrices de rol van leraar op zich nemen. Het onderwijs is een dankbare bron van inspiratie voor films. Wellicht heb je de hartverwarmende documentaire Être et avoir gezien over een Frans dorpsschooltje? Wereldwijd werd de film een succes. Oscarwinnaar Dead Poets Society liet een glansrol zien van Robin Williams die iedereen van taal leert houden.

Op welke filmleerkracht zou je de schijnwerpers willen richten? Is er een film over het onderwijs die iets speciaals voor je betekent? Misschien inspireerde de film om zelf het onderwijs in te gaan of is er iets in bereikt waar je zelf naar streeft? In de Nationale OnderwijsWeek 2014 maken we bekend wie de filmleraar of lerares van het jaar wordt. In de Pathébioscoop in Groningen verkennen we met studenten van de lerarenopleidingen de kwaliteiten van de filmleraar van het jaar. Je kunt zelf meedoen om de Filmleraar van het Jaar te kiezen.

Om je op weg te helpen is in samenwerking met het Netwerk Filmeducatie een shortlist opgesteld voor de uitverkiezing van de beste leerkracht in een film. Maar je kunt ook een andere film voordragen. Een intieme documentaire, grote speelfilm, uit Nederland of daarbuiten – kies mee de filmleraar van het Jaar!

 

Basisvaardigheden

 1. De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.
 2. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.
 3. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

 

Complexere vaardigheden

 1. De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.
 2. De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 3. De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 4. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 5. De school voert de zorg planmatig uit.

 

Panel Utrechtse universiteit:

Hieronder de uiteindelijke ranglijst van de 5 kwaliteiten op basis van de oordelen van de leden van het DUB-panel.

 1. Inhoudelijk deskundig
  De docent weet waar hij/zij het over heeft en is een autoriteit op zijn/haar vakgebied
 2. Duidelijk en georganiseerd
  De docent bereidt zijn/haar college goed voor en studenten weten wat ze kunnen verwachten
 3. Enthousiast en betrokken
  De docent bouwt een band met studenten op
 4. Grappig en met humor
  De docent weet de stof op een onderhoudende wijze over te brengen.
 5. Flexibel en fantasievol
  De docent springt in op de situatie en maakt gebruik van verschillende werkvormen
   

Criteria voor excellent docentschap
Je kan je afvragen: is excellent docentschap wel te vangen in criteria? Ja, zegt Riekje de Jong, onderwijskundige van de Universiteit Utrecht. "Er is wel degelijk een profiel op te stellen van de excellente docent." In 2011 werkte De Jong (toen nog in dienst van de Radboud Universiteit) mee aan een onderzoek naar excellent docentschap. Op basis van interviews met winnaars van docentprijzen, juryrapporten van die prijzen en bevindingen uit ander (internationaal) onderzoek kwamen de onderzoekers uit op zes kenmerken:

 1. Passie voor het vak
 2. Verruimen en ontregelen van het denken van studenten
 3. Veel en gevarieerde interactie met studenten
 4. Didactische structuur en klimaat
 5.  Continue professionele ontwikkeling
 6. Consistentie