September 2016

Twitter

Motto Nationale OnderwijsWeek 2016

Thema Onderwijsweek 2016: SCHOOL VOOR MORGEN 

Er is veel te doen over de toekomst van het onderwijs in ons land. Debatten over de inhoud van het onderwijs, onderwijsdoelen, de organisatie van het onderwijs, het beroep van leraar, de rol van ouders en opvoeders, school en gemeentebesturen en de samenleving. Het is wel duidelijk, dat we de bakens moeten verzetten, omdat de samenleving snel verandert. Datgene wat we jonge mensen in het onderwijs aanbieden, het curriculum, kennis en vaardigheden moeten worden aangepast. Wat vroeger waardevol was, moet plaatsmaken voor nieuwe content, andere en nieuwe leer- en dus lesdoelen.

6 Thema Now

Eigen route zoeken

Al deze inspanningen zijn erop gericht jonge mensen zich te laten ontplooien, die vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen, die kennis en inzichten te laten verwerven, die mensen nu en straks nodig hebben om in het leven hun eigen route te zoeken. Volgens de Onderwijsraad is het belangrijk om de vaardigheden geïntegreerd (dus niet als aparte vakken) aan te bieden in het curriculum. Uit onderzoek blijkt dat dit effectiever is. Dus in plaats van een vak ‘digitale geletterdheid’ of ‘samenwerken’, deze vaardigheden aan bod laten komen in de andere vakken. Dit vraagt om een bewuste inzet op het verwerven van die vaardigheden tijdens de lessen. Om een heldere keuze wanneer welke vaardigheden aan bod komen. En om goede documentatie daarvan.

 

Muren omver

In het onderwijs is de zoektocht naar nieuwe vormen van onderwijs, naar een nieuwe vormgeving van het leren in volle gang. De muren van lokalen worden beetje bij beetje omvergehaald. Gedateerde leerboeken worden vervangen door actuele digitale content. Internet trakteert ons op kennis, inzichten, op beelden van het leven rond de school, de samenleving dichtbij en samenlevingen ver weg. Leraren lopen zich warm om in die snel veranderende omgeving van het leren hun nieuwe rol inhoud en betekenis te geven.

 

Onze kinderen, jonge mensen leren in de 21ste eeuw.

 

Onze kinderen, jonge mensen leren in de 21ste eeuw. De wereld verandert in een hoog tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft grote invloed op onze samenleving. Door mobiel internet kunnen mensen in contact zijn met anderen, informatie kunnen uitwisselen, delen en samenwerken waar en wanneer dan ook. In de hele wereld wordt nagedacht over de vaardigheden van vandaag en morgen. Duidelijk is wel, dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een rol van betekenis spelen. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden wat de belangrijkste skills zijn en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen.

 

Inzicht krijg je niet aangereikt.

 

De werkelijkheid onderzoeken

Maar naast de vraag van het ‘wat’, speelt de vraag van het ‘hoe’. De rol van de leerkracht zal veranderen en verder gaan dan het sec overdragen van kennis. Als je schoolt voor morgen denk je na over nieuwe vaardigheden, over het waar en hoe leren, over de rol van leraren, maar ook over de rol van bedrijven, maatschappelijke instellingen. Scholen voor morgen doe je samen en bouw je met elkaar. Mensen leren thuis, in de wijk, in sport, spel, in banen en baantjes. Meer nog dan schoolse kennis en basale vaardigheden is het daarom belangrijk, dat jonge mensen steeds vaardiger worden in het vragen stellen over datgene wat ze in het leven tegen komen, dat ze leren de werkelijkheid te onderzoeken. Inzicht krijg je niet aangereikt, maar moet je verwerven, je moet er iets voor doen. Dat moet je zelf doen en kan geen ander voor je uitvoeren.