September 2016

Twitter

Nationale OnderwijsKrant

NOKVOORKANTDe Nationale OnderwijsKrant is een uitgave van de stichting Nationale OnderwijsWeek. De krant verschijnt twee keer per jaar. Begin april de eerste editie voor de eerste bekendmakingen en het schetsen van de sfeer. De tweede editie in september geeft een laatste update van het programma en achtergronden bij de onderdelen van de Nationale OnderwijsWeek. Ook geeft de krant een beeld van actuele ontwikkelingen in sectoren van het onderwijs. De krant wordt gratis verstuurd naar alle scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en naar pabo’s en lerarenopleidingen. Daarnaast gaat de krant naar de organisaties om het onderwijs heen, zoals samenwerkingsverbanden en begeleidingsdiensten.

Redactie:

Eindredactie: Anneke Sliedrecht

Hoofdredactie: Aat Sliedrecht

Redactie: Jur Marringa, Jan Plooij

 

Redactieadres:

Nationale OnderwijsWeek

Postbus 543

4100 AM Culemborg

info@nationaleonderwijsweek.nl

 

Vormgeving en drukwerkbegeleiding:

FIZZ | Ondernemers in marketing & communicatie

Meppel

www.fizz.nl