September 2016

Twitter

Adverteren

De Nationale OnderwijsKrant is een halfjaarlijkse uitgave. De krant wordt verspreid naar alle scholen in het primair, voortgezet, en mbo-onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en pabo’s en lerarenopleidingen. Alles bij worden er per editie circa 40.000 onderwijskranten verspreid.

De Nationale OnderwijsKrant wordt uitgegeven op tabloidformaat en heeft een omvang van 16 pagina’s. De uitgave wordt uitgevoerd in fullcolour. De krant verschijnt in maart en september.

Meer informatie over adverteren treft u aan op de website van onze acquisiteur Recent BV

Recent BV