September 2016

Twitter

Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek

Nationale prijs voor de onderwijsjournalistiek 2015 &
Werkbeurs onderwijsjournalistiek 2015

pagina 23 onderwijspersprijs

Op 2 oktober a.s. wordt in een bijeenkomst in debatcentrum De Balie te Amsterdam bekendgemaakt wie de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015 gewonnen heeft en aan wie de Werkbeurs onderwijsjournalistiek 2015 wordt toegekend.

De jury voor de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015 heeft uit de 20 voordrachten de volgende producties genomineerd (in alfabetische volgorde van – eerste – auteursnaam):

  • Michiel van Nieuwstadt:  Afgebrand (Onderwijsblad)
  • Rik Kuiper:  Nieuwe school oprichten haast onmogelijk (de Volkskrant)
  • Joëlle Poortvliet: Help, mijn leerling radicaliseert (Onderwijsblad)
  • Joëlle Poortvliet, Aziza Badouri en Robert Sikkes: De papierwinkel op orde – de staat van het toezicht (Onderwijsblad)
  • Anja Vink: Havo leerlingen hebben eigen aanpak nodig (Vrij Nederland)
  • Johannes Visser: De excellente leerling (De Correspondent)

De jury voor de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek van het Onderwijsfonds COCMA heeft uit de 13 inzendingen de volgende voorstellen genomineerd (in alfabetische volgorde van – eerste – auteursnaam):

  • Ronald Buitelaar, Loopbaanbegeleiding in het voortgezet onderwijs
  • Yvonne van de Meent, Docenten Nederlands als tweede taal en de steeds veranderende omstandigheden op de inburgeringsmarkt
  • Bea Ros, Onder schooltijd: een eeuw onderwijs in persoonlijke verhalen
  • Merlijn Schneiders, De leraar als opvoeder.

Voorafgaand aan de bekendmaking vindt een openbaar gesprek plaats over meetbare versus niet-meetbare vaardigheden, waaraan  onder meer UvA-hoogleraar Alexander Rinnooy Kan en SCP-directeur Kim Putters deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsjournalistiek.nl