September 2016

Twitter

Onderwijs groeit in de publieke aandacht

Voorzitter Stichting:

ONDERWIJS GROEIT IN DE PUBLIEKE AANDACHT

Het onderwijs krijgt meer publieke en politieke aandacht en die aandacht richt zich ook meer op positieve zaken, aldus de voorzitter van de Stichting Nationale Onderwijs Week Aat Sliedrecht. Hij zei dat tijdens de officiële bekendmaking van de uitverkiezing van Groningen tot Onderwijsstad van het Jaar 2014-2015. “Als je kranten openslaat of nieuwsrubrieken bezoekt in welke vorm dan ook, bekruipt je licht het gevoel dat onze wereld grossiert in conflicten, brandhaarden en ongeluk. Hoe kun je ooit nog vrolijk en nietsvermoedend op pad gaan? Toch valt het mij op dat de toon in de media over het onderwijs stukje bij beetje aan het veranderen is. Er zijn’’, aldus Sliedrecht, “ ineens excellente scholen, kinderen met het syndroom van Down kunnen in de reguliere school worden opgevangen, studenten mogen online colleges gaan volgen, het onderwijs krijgt extra middelen voor conciërges en klassenassistenten…”

Enigszins retorisch vroeg de voorzitter van de Onderwijsweek zich af of het dan toch ooit lente zou worden?” Hij lichtte die voorzichtig positieve opmerking toe met een kleine schets van de geschiedenis van de Nationale Onderwijs Week. “Toen ruim 12 jaar geleden een aantal landelijke onderwijsorganisaties op het ministerie van Onderwijs bijeenkwamen, was hun analyse dat in de media het onderwijs er zelden er goed vanaf kwam. Het moest altijd beter, er moest echt meer, anders, groter, kleiner, het was tekort. We kwamen tot de conclusie dat alle goede wijn die er ook in het onderwijs werd en wordt geschonken een krans behoeft. We zijn begonnen met één week per jaar een Nationale Onderwijs Week op te tuigen om in die week de aandacht te vragen voor alles wat er in het onderwijs deugt, voor nieuwe belangrijke ontwikkelingen, voor een positief kritische discussie over het onderwijs. In de ruim 12 jaren van zijn bestaan is de Week een bekend fenomeen geworden en besteden zelf de media nadrukkelijk aandacht aan belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs.”

Regio

Aat Sliedrecht lichtte in zijn korte toespraak tot gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van het onderwijs in de stad Groningen toe waarom een steeds nadrukkelijker aandacht ontwikkeld is voor het onderwijs in de regio. “In die jaren dat we met de Week aan het werk waren, stelden we vast dat in tegenstelling tot de landelijke media de regionale media een hele andere aandacht ontwikkelden voor de regio en het publieke leven in de regio. In steden veel dichter bij de alledaagse praktijk van het onderwijs bloeide een directe verbinding op tussen partijen in de regio en de sector onderwijs. Met de processen van deregulering en decentralisatie groeide de regio in gewicht en vonden onderwijs –en gemeentebesturen elkaar meer en meer als partners met een gedeelde verantwoordelijkheid. Circa 4 jaar geleden werd de gedachte geboren veel nadrukkelijker naar het onderwijs in de regio te kijken en de Nationale OnderwijsWeek een centrum te bieden in de keuze van een Onderwijsstad van het Jaar. Op dat speelveld bevinden we ons. Breda werd de eerste Onderwijsstad van het Jaar. Almere volgde.”  Sliedrecht wees erop dat Almere nog volop bezig is het onderwijsjaar gestalte te geven en op het moment waarop de presentatie in Groningen plaatsvond zelf actief in de weer was met  een groot landelijk onderwijscongres. De voorzitter van de Nationale Onderwijs Week beëindigde zijn korte toespraak met de gelukwensen voor onderwijs, stad en gemeenteraad  met de verkiezing van Groningen tot Onderwijsstad van het Jaar 2014-2015.