September 2016

Twitter

Onderwijsstad van het Jaar

Vanaf 2012 wordt jaarlijks een stad aangewezen als Onderwijsstad van het jaar. Het moet dan gaan om een stad die een breed scala van onderwijsvoorzieningen heeft te bieden en die aan het onderwijs en de vorming van jonge mensen een hoge prioriteit geven.

De Onderwijsstad van het jaar ontwikkelt een programma dat voorziet in een aantal activiteiten die tot doel hebben aspecten van het onderwijs uit te vergroten en nader te belichten. In die zin sluit de doelstelling van de uitverkiezing tot onderwijsstad van het jaar aan bij de doelstellingen van de Onderwijsprijs en Onderwijsweek die beide beogen de veelkleurigheid van het onderwijs voor een breed publiek voor het voetlicht te brengen. Door  in het bijzonder aandacht te vragen voor het onderwijs in een stad kun je als ‘deel voor het geheel ‘ de aandacht vragen voor het onderwijs ín het algemeen. De veelkleurigheid van het onderwijs in een specifieke stad weerspiegelt de veelkleurigheid van het onderwijs in het land.

In de Onderwijsstad klopt de samenwerking, is de kwaliteit van het onderwijs goed en blijkt uit accenten en aandachtspunten dat gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het onderwijs. In de Onderwijsstad hebben de sectoren van het onderwijs in goed overleg met de gemeente een visie ontwikkeld die kijkt naar wat er morgen nodig is om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst.