September 2016

Twitter

Breda 2012

Breda is door het bestuur van de Nationale OnderwijsWeek gevraagd de eerste Onderwijsstad van het Jaar te worden: "Elk jaar, zo is het voornemen, wordt een Nederlandse stad aangewezen die laat zien onderwijs hoog in het vaandel te hebben. Een stad die zich aantoonbaar inzet voor goed onderwijs op alle niveaus, van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs. Breda is een stad die in onze ogen in ruime mate voldoet aan het gewenste profiel.”

Bredaas onderwijs
De stad Breda zet zich aantoonbaar in voor onderwijs van topkwaliteit op alle niveaus, met een breed palet aan onderwijsinstellingen van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs. De Bredase stijl uit zich in het professionele en betrokken karakter van het onderwijs. Met nadrukkelijke verbindingen tussen het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven in combinatie met haar internationale karakter mag het Bredase Onderwijs dan ook bestempeld worden als toonaangevend, eigentijds en uitnodigend!

Doelstelling Breda Onderwijsstad 2012-2013
Doelstelling is dat Breda in 2012-2013 landelijk bekend staat als Onderwijsstad van het Jaar waarbij de kracht, verworvenheden en ambities van Breda als onderwijsstad en de rol van het onderwijs daarin merkbaar en positief gepresenteerd worden en de samenwerking binnen de onderwijsketen versterkt is. Om dit te realiseren hebben onderwijsinstellingen en onderwijsadviesbureau de handen ineen geslagen om in 2012-2013 het Bredase Onderwijs op de kaart te zetten en te inspireren.

Timing
Breda Onderwijsstad start officieel in de Nationale OnderwijsWeek op 1 oktober 2012. Dan vinden in Breda verschillende landelijke manifestaties en regionale activiteiten plaats, zoals het nationale onderwijsdebat op de televisie en de uitreiking van de Onderwijsprijs. Alle onderwijsinstellingen in de stad – van peuteropvang tot en met hoger onderwijs – werken samen aan de organisatie van een aantal 'vlammomenten' in de rest van het schooljaar.

De Nationale OnderwijsWeek is in samenwerking met de gemeente Breda druk bezig met het samenstellen van een programma. We houden u hiervan op de hoogte.

In de media was al aandacht voor de nieuwe onderwijsstad:

Omroep Brabant

Breda Onderwijsstad presenteert eerste plannen

Peuter en KMA samen in 1 vlammoment

School is geen koninkrijkje meer