September 2016

Twitter

Dordrecht, Onderwijsstad van het Jaar 2015-2016

 

Voor het programma van Onderwijsstad van het Jaar, Dordrecht, klik op de banner of ga zelf naar: www.dordtleert.nl

 


Eindrapport van de Commissie van Toetsing;

De beoordeling van de Onderwijsstad van het jaar is een ingewikkelde opgave. Zo timmeren de kandidaat-steden bijna alle in één of meer onderwijssectoren aan de weg met innovatieve aanpakken. Wat telt dan en wat geeft de doorslag? De Toetsingscommissie legt de lat niet bij voorrang en uitsluitend bij hoge uitkomsten en opbrengsten in het onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen en startkwalificaties. Gelet wordt ook op de mate waarin er sprake is van samenhangend beleid binnen de onderwijssector en van afstemming en samenwerking met belendende beleidsterreinen (zoals sport, cultuur, jeugdhulp, gezondheidszorg, arbeidsparticipatie/bedrijfsleven) en uitvoerende praktijkinstellingen. De kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking van de gemeente met het onderwijs is daarbij van groot belang, om niet alleen het leren op school te stimuleren en hindernissen voor leren en onderwijzen te reduceren, maar ook om de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te ondersteunen en extra kansen te bieden via informeel leren, en om aandacht te hebben voor doorstroming en aansluiting bij beroepsleven en maatschappij. Voor het onderwijsjaar 2015/2016 is de keuze van de onderwijsstad gevallen op Dordrecht.

Dordrecht, een stad met een roemrijk verleden, werkt op een aantal terreinen nauw samen met de overige Drechtsteden. Als grootste stad van de regio Drechtsteden vervult Dordrecht een voortrekkersrol op het gebied van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het is een van de speerpunten van het regionale uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarkt. Het Leerpark, de Duurzaamheidsfabriek en de Techniekagenda zijn gedurfd innovatief te noemen. Het aanwezige water, de rivier, haven en kades worden benut in het onderwijs. Zo is TechniekDock een technisch doe-programma waarbij kinderen (uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in Dordrecht en de regio op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met (maritieme) techniek.

In het nieuwe Onderwijsmuseum is niet alleen de geschiedenis van het onderwijs te volgen, maar worden studenten dagelijks met leerwerktrajecten op het beroepsleven voorbereid. Die verbinding tussen onderwijs en beroepen laat ook zien op welke wijze het onderwijs evolueert. In alle sectoren van het onderwijs toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft. Het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van participatie zijn thema’s waarop het onderwijsbeleid in Dordrecht al jaren met succes inzet. Dit geld in het bijzonder ook voor het organiseren van de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp.

De verkiezing van Dordrecht tot Onderwijsstad van het jaar 2015-2016 met zijn opvallende speerpunten en innovatieve kracht kan, naar de mening van de Toetsingscommissie, tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van het onderwijs. De commissie, die ook de kracht van de Onderwijsstad afweegt aan de mate waarin stad en sector de brede en landelijke promotie van het onderwijs als geheel in ons land dienen, is zeer overtuigd van Dordrecht als Onderwijsstad van het Jaar. De grote bereidheid van de sector en van de gemeente om de Nationale OnderwijsWeek en het Onderwijsjaar een overstijgende en rijke inhoud en betekenis te geven, completeert het beeld van een landelijk voorbeeldige onderwijsstad.

Namens de Commissie van Toetsing,

Prof drs. A.F.D. van Veen (voorzitter)