September 2016

Twitter

Presentatie Onderwijsstad van het Jaar 2014

Groningen, thuis in onderwijs

De Groningse onderwijsorganisaties, van voorschoolse opvang tot en met de universiteit, werken al jaren samen in Groningen. De gemeente is een belangrijke partner van het onderwijs. Die samenwerking is vorm gegeven in het College van Onderwijs Groningen en de ambities beschreven in het Onderwijspact. Bij de bekendmaking van Groningen Onderwijsstad werd het boekje  „Groningen ademt onderwijs” uitgegeven, waarin de speerpunten van de intensieve samenwerking beschreven worden.

Groningen is een echte onderwijsstad, dat blijkt uit de getallen. Van de bijna 200.000 inwoners genieten 100.000 jongeren onderwijs. Daarvan studeren tegen de 55.000 jongeren aan hbo-instellingen en de vierhonderdjarige Rijksuniversiteit Groningen.

De gemeente is trots op de samenwerking met het onderwijs in de stad. En dat wil wethouder Ton Schroor (D66) zo houden, met een stevige inzet op de samenwerking en met nieuwe plannen.

Daar gaat het gesprek over met wethouder Schroor. Sinds 2012 heeft hij de portefeuille Onderwijs en is de samenwerking tussen de onderwijspartners en de gemeente een belangrijk speerpunt.

In het Groningse collegeprogramma „Voor de verandering” wordt stevig ingezet op onderwijs. Niet vreemd in de stad waar D66 de grootste partij in de gemeenteraad is geworden. Buiten dat, Groningen is al jaren een onderwijsstad.
 

Taalachterstand wegwerken en voorkomen

Op de vraag wat Ton Schroor voor het onderwijs in de stad hoog op de agenda heeft staan is hij duidelijk. Hij noemt het wegwerken van taalachterstand bij jonge kinderen. Het gebeurt nog veel te vaak dat kleuters op school komen met een taalachterstand van anderhalf, twee jaar, en dat ze met een vergelijkbare achterstand de basisschool weer verlaten.

Het betekent dat de onderwijspartners veel meer moeten inzetten in de voorschoolse periode en in de wijken actief moeten zijn om de gezinnen met kinderen met een taalachterstand te bereiken . De Vensterscholen – al twintig jaar de Groningse Brede Scholen – zijn een belangrijke plek om aan deze achterstanden te werken. De taalachterstand kan alleen maar weg gewerkt worden door samenwerking tussen basisscholen, peuterwerk en kinderopvang. Maar ook met de zorginstellingen. De wethouder wil een nog intensievere aanpak met de betrokken onderwijspartners stimuleren. Door vroegtijdige aanpak krijgen kinderen later meer kansen om zelfstandig hun weg te vinden naar een goede opleiding en werk. Hoogleraar Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Roel Bosker wil graag aan de slag met de taalachterstand bij jonge kinderen, gestoeld op een Engels project. Ton Schroor gaat in gesprek met Bosker en onderwijsorganisaties om dit vraagstuk op te pakken.

Medezeggenschap

Een ander speerpunt voor de komende jaren is voor Ton Schroor de medezeggenschap van ouders. De huidige wetgeving voorziet onvoldoende in echte zeggenschap van ouders bij de school van hun kind. Samen met de onderwijsorganisaties wil de wethouder onderzoeken of een „Gronings Model” voor medezeggenschap mogelijk is. Ouders worden meer uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen voor het onderwijs van hun kind. De scholen hebben de regie bij de nieuwe impulsen De partners blijven intensief meedoen, meedenken en participeren in deze ontwikkeling. De eerste verkennende gesprekken met onderwijsorganisaties over het uitbouwen van medezeggenschap worden inmiddels gevoerd. Schroor hoopt dat het nieuwe medezeggenschapsmodel een voorbeeld voor de rest zal worden. Daarmee kan Groningen zijn plaats als onderwijsvernieuwer eer aan doen.
 

Niet op de bank, maar aan de bak

De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp binnen het College van Onderwijs Groningen. De MBO’s in de stad zetten stevig in op een kwalitatieve uitstroom van de leerlingen, waarbij niemand op de bank terecht komt, maar aan de bak kan, in wat voor vorm dan ook. Schroor hoopt dat de MBO-instellingen de druk aan blijven kunnen om iedere leerling een startkwalificatie mee te kunnen geven, want hij ziet een enorme druk op de werkvloer van de MBO’s. De wethouder wil moeilijke leerlingen op school en niet bij het loket van sociale zaken zien.

In het Noorden zijn de gemeenten gezamenlijk gestart met een tijdelijk aanvalsplan voor de werkgelegenheid. Voor jongeren meer stageplekken, traineeships of banen met een opleidingsmogelijkheid. In drie, vier jaar liggen, zoals het nu lijkt, door de vergrijzing banen in het verschiet in met name de metaaltechniek, de ICT en in de zorg. Deze tijdelijke impuls is bedoeld om deze vier jaar te overbruggen. Daarbij is steun gevraagd aan de regering in Den Haag. De MBO’s spelen daarbij een belangrijke rol om deze jongeren niet in een gat te laten vallen, waar ze heel moeilijk uit kunnen komen.
 

Onderwijsstad

De wethouder wil van het Onderwijsjaar een succes maken. Niet alleen om te laten zien wat de stad Groningen te bieden heeft op onderwijsgebied, maar ook om met energie voortdurend verder te werken aan verbetering. Groningen ademt onderwijs, dat is zichtbaar in de stad. Veel jongeren uit het Noorden van het land komen studeren in de stad. Maar ook uit de rest van het land en uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Duitsland, China en Indonesië, weten studenten Groningen te vinden. Ton Schroor heeft zichtbaar plezier in de portefeuille Onderwijs. Niet alleen om te genieten van wat er al bereikt is, maar ook om vanuit zijn bestuurlijke rol het onderwijs met de partners van het College van Onderwijs voortdurend te verbeteren.