September 2016

Twitter

Voorwaarden Onderwijsstad van het Jaar

De verkiezing van Onderwijsstad van het Jaar 2013/2014 vindt plaats in het najaar van 2012. De Commissie van Toetsing onder leiding van prof.drs.Dolf van Veen buigt zich in november 2012 over een korte kernachtige beschrijving van de staat van het onderwijs in de kandidaat Onderwijsstad van het Jaar.

De elementen die voor de weging van de Commissie van belang zijn, en elementen die de Onderwijsstad van het Jaar in ieder geval biedt, zijn:

  • onderwijsvoorzieningen van voorschool en VVE tot en met vormen van hoger (eventueel universitair) onderwijs;
  • scholen en lokale onderwijsvoorzieningen/organisaties werken samen en voeren geregeld overleg;
  • het gemeentebestuur voert een actief onderwijsbeleid;
  • draagt niet alleen kortstondig, maar ook op langere termijn bij aan de kwaliteit van het lokale onderwijs;
  • gemeentebestuur en schoolbesturen/onderwijsinstellingen zijn bereid activiteiten in het kader van de Nationale OnderwijsWeek, de Nationale Onderwijs Prijs mee mogelijk te maken en waar mogelijk te faciliteren.

Commissie van Toetsing

Een permanente Commissie van Toetsing beoordeelt de aanvraag van steden en adviseert het bestuur van de Stichting Nationale OnderwijsWeek bij de keuze van de Onderwijsstad van het Jaar. Juist omdat we ons realiseren, dat voor steden een breed belang speelt, vragen we de Commissie te letten op de kwaliteit van samenwerking in de gehele onderwijsketen, de mogelijke voorbeeldfunctie van delen of het geheel van lokale onderwijsinstellingen, lokale onderwijsinitiatieven en evenzeer de samenwerking in een bredere regio.  Omdat er ook elementen spelen van citymarketing letten we ook op landelijke regionale spreiding. 

Aanmelding

Steden kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Nationale OnderwijsWeek en krijgen dan de voorwaarden voor kandidaatsstelling toegestuurd. Het is altijd mogelijk om verkennend te spreken. Wij verzoeken de kandidaat Onderwijsstad in maximaal 2 A4 kort en kernachtig te beschrijven op welke wijze de genoemde kenmerken in beleid en praktijk zijn vertaald en vormgegeven. Indien u meent, dat bijlagen van bestaande plannen, voornemens, projecten de beschrijving kernachtig ondersteunen, dan verzoeken we u die, bij voorkeur digitaal, mee te sturen.

De Commissie en Stichtingsbesturen kiezen voor een grote toegankelijkheid van de procedure en kiezen bewust voor weinig bureaucratische routes en veel persoonlijke interactie. Geinteresseerd?