September 2016

Twitter

Programma

7 programma NOW foto2Aan het programma van de Nationale OnderwijsWeek 2016, die plaatsvindt van 3 tot en met 7 oktober 2016 in de Nationale Onderwijsstad Rotterdam, wordt hard gewerkt. Samen met een gemeentelijke projectgroep, met leraren en met Rotterdamse schoolbesturen wordt het programma in de steigers gezet.

Dat betekent, dat ideeën over en weer gaan en dat de dagen in de week in potloodlijnen een programma-opzet mee krijgen. In ieder geval weten we al dat de maandag 3 oktober 2016 weer de Nationale Onderwijsstartdag wordt. Een dag met TEDYouth-achtige lezingen door jongeren uit de verschillende sectoren van het onderwijs. Een opening van de OnderwijsWeek met de mening van leerlingen en studenten over school en onderwijs.

Een hoog lerarengehalte

In ieder geval lijkt het erop dat de dinsdag een hoog ‘lerarengehalte’ krijgt. In Rotterdam vindt dan de verkiezing plaats van ‘de leraar van het jaar’ en aansluitend zou dan de Toptalentprijs uitgereikt kunnen worden. Een prijs die aandacht geeft aan de toptalent op de lerarenopleidingen in het land.

Zonder nu er meteen dagen op te plakken, vindt in de OnderwijsWeek ook weer de bekendmaking plaats van de Onderwijsfilm van het jaar. Met medewerking van het filminstituut EYE in Amsterdam en het Internationale Filmfestival in Rotterdam wordt gespeurd naar de film die dit jaar de hoogste vermelding zal gaan krijgen.

Natuurlijk worden aan de overlegtafels de namen van bekende Nederlanders, bekende Rotterdammers genoemd.

Zo wordt ook druk overlegd over de invulling van de Nationale Gastles. Een les, college, voor leerlingen of studenten, die niet alleen voorbeeldig is, maar ook inhoudelijk kan rekenen op een grote belangstelling. Natuurlijk worden aan de overlegtafels de namen van bekende Nederlanders, bekende Rotterdammers genoemd, maar een definitieve uitnodiging is nog niet verstuurd. Ook wordt er gesproken over bijzondere aandacht voor de rol van ouders in het onderwijs. Evenals elders in het land worden ook in Rotterdam vormen van ouderbetrokkenheid georganiseerd, die meer betekenis geven aan het begrip ‘leren thuis en op school’.

Nacht van de Leraar

Met leraren wordt overlegd over een wel heel bijzonder programmaonderdeel, dat de grote aandacht voor leraren in het Rotterdamse onderwijs op een bijzondere manier naar voren brengt. Als het slaagt wordt voor de eerste keer de Nacht van de Leraar georganiseerd. Het wat en hoe en waar is onderwerp van gesprek en studie.

Natuurlijk wordt in de Week ook aandacht besteedt aan het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Op dit moment valt daar nog geen potloodcontour in te schetsen. Op deze website en op die van Rotterdam Onderwijsstad zullen de vorderingen in het programma nauwlettend worden gevolgd.

 

Download het programma (PDF)