September 2016

Twitter

Dag van de Leraar

Honderden fantastische leraren uit het hele land deden mee aan de verkiezing Leraar van het Jaar 2014. Na de eerste juryronde zijn er 37 genomineerden overgebleven, in de vier categorieën basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Nu wordt het spannend. Op naar ronde twee.

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Deze roept ieder jaar de leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren op hun favoriete leraar aan te melden. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van het vak, en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep. Daarnaast is het een onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Erkenning van kwaliteiten
Door de verkiezing Leraar van het Jaar worden de veelzijdige kwaliteiten, die leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bezitten, zichtbaar én bespreekbaar gemaakt. Zo komt het bijzondere vak van leraar op een positieve manier in beeld. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op dié leraren, die in staat zijn de omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten. Ze kennen hun kracht, en durven hierover in gesprek te gaan met anderen. Een uitmuntende leraar is in staat om mensen te inspireren en te activeren. De titel Leraar van het Jaar is daarmee ook niet slechts erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook de hele beroepsgroep.

Vier ambassadeurs
De vier Leraren van het Jaar (in de categorieën basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) zijn één jaar lang ambassadeur van hun beroepsgroep. Ze treden op in de media, ze houden presentaties op scholen, en ze vertegenwoordigen hun collega’s. Die rol blijft ook ná het jaar van verkiezing bestaan, doordat ze lid worden van de zogenoemde Lerarenkamer. Regelmatig krijgt de Lerarenkamer adviesvragen voorgelegd, onder andere door het ministerie van OC&W, de Onderwijsraad en de onderwijsinspectie.

Drie finalisten per onderwijssector
Vanuit het hele land werden honderden uitmuntende leraren aangemeld voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014. Na de eerste juryronde zijn 37 kanshebbers overgebleven: tien leraren uit het basisonderwijs, tien uit het voortgezet onderwijs, acht uit het middelbaar beroepsonderwijs en negen uit het speciaal onderwijs. Deze genomineerden zijn door naar de tweede juryronde. Zij maken nu ieder een korte video om hun bijzondere kwaliteiten te laten zien. Bovendien schrijven ze een motivatiebrief, waarin ze uitleggen hoe zij hun ambassadeursrol willen gaan vervullen – mochten zij winnen.

Steun betuigen
Maar dat niet alleen. Ook leerlingen en collega’s kunnen collages, filmpjes, foto’s en andere steunbetuigingen opsturen om hun leraar te promoten. Op basis van deze video’s, motivaties en eventueel andere materialen kiest de beroepsjury uiteindelijk drie finalisten per onderwijssector. Deze twaalf leraren worden vervolgens door de vakjury op hun doorslaggevende kwaliteiten beoordeeld. Op zaterdag 4 oktober 2014 worden de vier winnaars van de titel Leraar van het Jaar 2014 bekendgemaakt, tijdens een spetterende show in Studio 21 te Hilversum.

Dag van de leraar
De dag erna (5 oktober) is het World Teachers' Day: de internationale Dag van de Leraar. Ook in Nederland worden op en rond die dag tal van activiteiten voor leraren georganiseerd. Dit jaar gebeurt dat op maandag 6 oktober. Je kunt ook jouw lievelingsleraar of -collega verrassen! Kijk op www.dagvandeleraar.nl voor tips.