September 2016

Twitter

Leraar van het Jaar

Op zaterdag 6 oktober vindt de landelijke bijeenkomst van de Dag van de Leraar plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op deze dag wordt ook de uitslag van de verkiezing Leraar van het Jaar bekend gemaakt in de Amsterdam Convention Factory.

De titel ‘Leraar van het Jaar' is een erkenning voor het vakmanschap van drie individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. Bij de verkiezing Leraar van het Jaar staan de kwaliteiten van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs centraal. Het gaat om het zichtbaar en bespreekbaar maken van die kwaliteiten. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren.

De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor het onderwijs en zullen in die hoedanigheid  deelnemen aan een forum, advies geven aan de beleidsmedewerkers van OCW en meedenken met Leraar24.

De kanshebbers voor de titel Leraar van het Jaar 2012:

Voor het basisonderwijs:

Ellen Emonds van OBS de Bonckert in Boxmeer

Rianne Haeke van de Christelijke basisschool Horizon in Lelystad

Joke Beukema – Venhuisschool, Zuidwolde

 

Voor het voortgezet onderwijs:

Yvonne Gallagher van het Da Vinci College in Leiden

Jan Verweij van het St. Odulphus Lyceum in Tilburg

Stevan Kuhnen van het Altra College Haarlemmermeer in Hoofddorp.

 

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

Piet Kraaijeveld van het Graafschap College in Groenlo

Thea Nieuwenhuizen van het Drenthe College, locatie Werkhorst in Meppel

Marja de Vries van het Albeda College in Rotterdam