September 2016

Twitter

Onderwijsdebat 2 oktober 2013

Digitale media: een lust of een last?

Op woensdag 2 oktober a.s. vindt in Dudok in Den Haag het Nationale Onderwijsdebat plaats.

Het debat, dat plaatsvindt in de Nationale OnderwijsWeek die op maandag 30 september in Onderwijsstad Almere wordt geopend, stelt de vraag aan de orde naar gebruik, toepassing en omgang met sociale media in het onderwijs.  De organisatie ligt in handen van de Onderwijsraad voor het Primair Onderwijs en de Raad voor het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met de Nationale OnderwijsWeek.

Aan het debat zullen onder andere deelnemen Remco Pijpers , directeur Mijn Kind online, Tomas Boeschoten, LinQue Consult,, lid van de Commissie Haren onder Job Cohen, René Peeters, onderwijswethouder Almere, Thijs van de Reep, Social Media Wijs en de Tweede Kamerleden Harm Beertema (PVV) en Michel Rog (CDA)  Ook leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs nemen aan het debat deel. Gespreksleider is Boris van de Ham (oud Kamerlid D66).

Het debat begint om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur, en vindt plaats in café brasserie Dudok, Hofweg 1a, achter het gebouw van de Tweede Kamer. Een ieder die in het gespreksthema en in het onderwijs is geïnteresseerd, is van harte welkom.

Voor nadere inlichtingen:  Marc Mathies, PO Raad, tel. 030 – 31 00 933, Sebastian Dingemans, VO Raad, mobiel 06-51 720433, tel. Of Aat Sliedrecht, Nationale OnderwijsWeek, mobiel 06-53316709.

 

Hoofdsponsor:

 

Logo Social Media Wijs