September 2016

Twitter

Spelregels

Beter Samen Spelen zien we als een spel om spel en spellen een accent te geven. Net als ieder spel heeft ook dat spel regels.

De ingezonden spellen moeten voldoen aan de volgende  voorwaarden:

  1. Het spel kun je met minstens twee spelers spelen
  2. Het spel is enthousiasmerend
  3. Het spel is door kinderen samen met leerkrachten en ouders ontwikkeld
  4. In de uitleg wordt aangegeven welke vaardigheden (reken, taal, sociale vaardigheden) worden geoefend
  5. Het spel kent een duidelijke winnaar
  6. Het spel is spannend

Uitleg

O, ja, We vragen geen uitvoerige beschrijvingen van het spel. Je mag wel een beknopte onderbouwing of een didactische verantwoording meesturen, maar noodzakelijk is het niet. Het is voldoende als de ontwerpers in beeld het spel uitleggen. Beelden, die het spel in bedrijf laten zien, vullen aan en zijn voldoende om mee te dingen naar de eerste prijs.

Bedenkers

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), het rekentijdschrift Volgens Bartjens en de Nationale Onderwijsweek zijn de bedenkers van deze prijsvraag. Ze werden mede op het idee gebracht door spelprojecten in Rotterdam Zuid en Arnhem. De bedenkers worden bij de uitvoering geholpen door de professionals van 999Games.

Daag uw leerlingen uit om samen, samen met u, hun ouders, studenten van de pabo, een rekenspel te ontwikkelen en in te sturen!

We wensen u veel ontwerpplezier!

Tafel van 10

In een speciale uitgave van de Tafel van 10  is van alles te lezen over spel, spellen en spelen.