September 2016

Twitter

Stadsgesprekken over Onderwijs in Utrecht

De gemeente Utrecht wil samen met het onderwijs in gesprek met o.a. ouders, leerlingen, docenten, ondernemers over  een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op 1 en 29 oktober  van 16.30 – 19.00 uur bent u van harte uitgenodigd om mee te praten, uw ervaringen te delen en uw idee samen met andere betrokkenen verder te brengen. Meer informatie en aanmelden: http://www.utrecht.nl/welzijn/onderwijs/onderwijsbeleid/aanmeldformulier-stadstafel-voortgezet-onderwijs/

Op de bijeenkomst op 1 oktober staat de onderwijsprofessional centraal. Wat hebben docenten nodig om zelf  inspiratie te vinden en om leerlingen te kunnen inspireren? Hoe blijven docenten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk? Wat maakt het aantrekkelijk om in het onderwijs te (blijven) werken?

De bijeenkomst van 29 oktober gaat over innovatie in het onderwijs. Wat hebben leerlingen nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan?  Welke onderwijsvernieuwingen en experimenten bieden kansen? Hoe kan het onderwijs blijven aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt?

De gemeente Utrecht stelt in de periode 2014-2017 1,2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze zogenaamde stadsgesprekken bespreken de deelnemers met elkaar initiatieven en ideeen die de kwaliteit van het Utrechts voortgezet onderwijs een impuls kunnen geven en excellentie op elk onderwijsniveau kunnen stimuleren. De meest kansvolle ideeën worden door de schoolbesturen en gemeente verder uitgewerkt.