September 2016

Twitter

Utrecht innoveert en leert tijdens Onderwijsweek

Tijdens de Nationale Onderwijsweek van 30 september tot en met 5 oktober staat het thema Onderwijs 2.0 centraal. Utrecht laat in deze week zien dat de stad innoveert en leert op het gebied van onderwijs. Uitgangspunt van het Utrechtse onderwijsbeleid is dat alle Utrechters gelijke kansen hebben op goed onderwijs: van de peutertijd tot ver in de volwassenheid. Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp verzamelt in de Onderwijsweek via verschillende kanalen meningen en ideeën van ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals over het onderwijs van de toekomst.

Utrecht stimuleert het onderwijsveld om te experimenteren, te leren en verder te professionaliseren. Van het verbeteren van het onderwijs aan jonge kinderen met een achterstand, professionalisering van leerkrachten tot de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Wethouder Jeroen Kreijkamp vindt het belangrijk hierbij ook leerkrachten, ouders en leerlingen te betrekken. In de Week van het Onderwijs gaat hij met hen in gesprek over hoe zij denken dat het onderwijs van de toekomst eruit moet komen te zien.

Onderwijs van de toekomst
De wethouder geeft in Utrecht de aftrap voor de Week van het Onderwijs 2.0 door op maandagmiddag 30 september via twitter Utrechters om hun mening te vragen over het onderwijs van de toekomst. Doel is samen met inwoners en andere partijen in de stad invulling te geven aan een nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda 2014-2018.

Locatie en tijd: 12.00-14.00 uur; #Onderwijs030

Nieuwe HBO-opleiding voorschoolleidsters
Op dinsdag 1 oktober geeft Kreijkamp het startsein voor een nieuwe specialisatie 'Het jonge kind' binnen de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Deze specialisatie voor de leeftijdsgroep 0-4 is uniek in Nederland. Utrecht geeft hiermee invulling aan de ambitie om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren door meer HBO-leidsters voor de groep. Met de aanwezige pedagogisch medewerkers bespreekt hij de professionalisering van onderwijs aan jonge kinderen.

Locatie en tijd: 15.30 Spelenderwijs, Noordzeestraat 20, Utrecht

Nieuwe Brede School Academie
Op woensdag 2 oktober opent de wethouder een nieuwe vestiging van de Brede School Academie in Kanaleneiland. Op deze naschoolse academie krijgen talentvolle leerlingen groep 7 en 8 twee middagen per week extra les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld zodat ze een goede start kunnen maken op HAVO/ VWO-niveau. Naast Brede School Academies in krachtwijken Overvecht, Hoograven, Zuilen en Ondiep heeft Utrecht er nu een vijfde vestiging in Kanaleneiland bij. Met leerlingen van groep 7 en 8 gaat de wethouder in gesprek over het thema van deze Onderwijsweek: Onderwijs 2.0. Hoe maken zij gebruik van social media en hoe denken zij over de school van de toekomst?

Locatie en tijd: 15.30 Het Schateiland, Fernandezlaan 100, Utrecht

Noot voor de media
Wilt u bij één van de activiteiten van de Utrechtse Week van het Onderwijs aanwezig zijn? Aanmelden hiervoor kan bij Bestuurscommunicatie, 030 – 286 11 32.