Kennissessie SLO: educatie en onderwijs aan jonge kinderen

Nationale Onderwijsweek

Open activiteit

05
Kennissessie SLO: educatie en onderwijs aan jonge kinderen
5 oktober 2021 om 15:00 tot 5 oktober 16:00
Online

Aan de slag met educatie en onderwijs aan jonge kinderen. Hoe doe je dat? In de voor- en vroegschoolse situatie moeten kinderen kunnen spelen, maar als professional wil je ze ook gericht uitdagen om te leren. Hoe zorg je voor een educatief aanbod waarbij er aandacht is voor talenten, opbrengsten en prestaties van alle kinderen? En hoe komen spelen en leren op een goede manier samen?

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat je kennis hebt van de inhouden en doelen van het jonge kind, en dat je zicht hebt op de ontwikkeling van ieder kind ten aanzien van de doelen. Dit vraagt om een omslag in het denken en handelen van activiteitengericht werken met jonge kinderen naar doelbewust handelen van de professional.

Tijdens deze kennissessie gaan we in op de centrale vraag: hoe zorg je in de voor- en vroegschoolse educatie voor een beredeneerd aanbod? De inhouden en doelen Jonge Kind zijn hierbij het uitgangspunt. We bespreken dit op een interactieve manier en aan de hand van praktische voorbeelden. Verder bespreken we tips uit de praktijk over hoe je vanuit de inhouden en doelen kunt komen tot een beredeneerd aanbod.

Sprekers: Martin Klein Tank (SLO) en Gäby van der Linde-Meijerink (SLO)                                                                                    

Deze activiteit richt zich op medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 & 2 in basis- en speciaal basisonderwijs. Het maximum aantal deelnemers is 200. 

Wil je deze online kennissessie graag bijwonen? Meld je dan aan via deze link

 

 

 

 

Wil je deze kennissessie graag bijwonen? Meld je dan via .

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.