Wie zijn betrokken

4 september 2020 Nationale Onderwijsprijs

Heb je ooit een olifant door een hoepel zien springen? Ik vermoed van niet. Toch bestaat die acrobatisch onderlegde olifant echt. In brons. En al sinds 1992. Het is de trofee die jullie school krijgt als je de Nationale Onderwijsprijs wint. Bij die prijs hoort ook een cheque ter waarde van € 7000. 

De Nationale Onderwijsprijs is bedoeld om op een positieve manier aandacht te vragen voor het onderwijs. Om bijzondere projecten in de schijnwerpers te zetten en daarmee te laten zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. Of het nu gaat om het werken aan betere onderwijsopbrengsten, aandacht voor excellentie, of om een culturele of maatschappelijke activiteit: veel scholen krijgen veel meer voor elkaar dan je op het eerste gezicht misschien zou verwachten en leveren een kunststuk dat vergelijkbaar is met het laten springen van een olifant door een hoepel.

Onderscheidt jouw school zich door een goede aanpak?  Zijn jullie bezig met een creatief project, waaraan je kunt zien dat jullie school middenin de samenleving staat? Is het project een aanrader voor andere scholen? Sluit de werkwijze naadloos aan bij de visie van jullie school op goed onderwijs? Doe dan mee met de Nationale Onderwijsprijs! Die heeft een getrapte opzet. In elke provinciehoofdstad is een finale met provinciale deelnemers. De winnaar wordt vaakgehuldigd door de Commissaris van de Koning of de gedeputeerde voor onderwijs.

De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen.

Scholen mogen trots zijn op hun prestaties. Als je, net als ik, van mening bent dat jullieaanpak of activiteit gezien mag worden, meld je dan aan als kandidaat voor  de Nationale Onderwijsprijs.

Samenwerkende organisaties

Vanaf de editie 2020-2021 is de stichting Nationale Onderwijsweek verantwoordelijk voor de Nationale Onderwijsprijs. Dit kunnen we echter niet zonder de ondersteuning van een groot aantal andere organisaties, zoals het Ministerie van OCW, de Nederlandse provincies, Cito, Didactief, SLO, stichting Nivoz en Amersfoort Nationale Onderwijsstad.

Comité van aanbeveling

Drs. Rinda den Besten, voorzitter PO-raad 
Drs. Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur Cito
Drs. Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen 
Jindra Divis, algemeen directeur SLO 
Jochem van Gelder, presentator 
Prof. dr. Edith de Hooge, voorzitter Onderwijsraad
Nienke Luijckx, voorzitter Landelijk Aktie Komitee Scholieren 
Drs. Barbara de Kort, voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs 
Dr. Leo Prick, onderwijsadviseur, publicist 
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad 
Mr. drs. Daniëlle Woestenberg Ma Ma, voorzitter CNV Onderwijs 
Drs. Ockje Tellegen, voorzitter Vaste Commissie voor OCW der Tweede Kamer 
Eugenie Stolk, voorzitter Algemene Onderwijsbond
Leendert-Jan Visser, directeur Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 
Jacques Vriens, schrijver, oud-directeur basisonderwijs
Drs. Petra Reijnhoudt, directeur Nationaal Onderwijsmuseum
 

We kijken uit naar een mooie nieuwe editie!

Job Christians
Voorzitter stichting Nationale Onderwijsweek

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.