Winnaars 2017-2019

4 september 2020 Nationale Onderwijsprijs

Woensdag 27 maart 2019 heeft Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW, de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uitgereikt in de Stadsgehoorzaal te Leiden. In het basisonderwijs ging de eerste prijs naar de bijzondere vorm van onderwijs op Nieuweschool in het Limburgse Panningen. In het voortgezet onderwijs was het PENTA College uit Hoogvliet (Rotterdam), de winnaar. De prijswinnaars hebben  de “Bronzen Olifant” en een geldbedrag van  € 7.000,= ontvangen.

Nieuweschool

Nieuweschool heeft als doel zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen te organiseren. Veel kinderen zijn zij-instromers omdat het onderwijs op andere scholen niet passend is of dat de (getraumatiseerde) kinderen gevlucht zijn vanwege een oorlog. De populatie is zeer divers, maar er wordt niet meer ‘gestickerd’. De school is nagenoeg  ‘diagnosevrij’, vanuit het uitgangspunt dat een sticker de leerling niet verder zal helpen. De school biedt onderwijs aan leerlingen met speciale (leer)behoeften en leerlingen die tussen wal en schip vallen in het onderwijs. Niemand wordt verwezen naar het speciaal onderwijs. Elk kind mag rekenen op een op maat gesneden aanpak. Gedifferentieerd leren is de norm. Het ziekteverzuim onder leerkrachten is extreem laag. 

Hoogvliet, PENTA College

Veel stapelaars van mavo naar 4 havo lopen daar vast. Volgens de school niet omdat deze leerlingen het niveau niet aankunnen, maar omdat de didactiek en pedagogiek van de lessen niet aansluit bij deze doelgroep. In Hoogvliet is een Havo-TOP opleiding gestart in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking met VAVO Rijnmond College en Scala Rietvelden is een bijzondere leerroute mogelijk gemaakt voor leerlingen die op een gewone havo niet optimaal tot hun recht komen. Leren door de praktijk staat hierbij centraal. In havo 4 en 5 worden per jaar vier vakken afgerond, in plaats van  acht in twee jaar, met veel (extra) begeleiding en gedurende zes maanden een wekelijkse stage. Leerlingen die het vierde jaar niet halen, mogen dankzij de samenwerking met een ROC toch in het tweede jaar van niveau 4 mbo instromen.

Aan de Nationale Onderwijsprijs 2017-2019 hebben ruim 200  scholen deelgenomen met een project uit de eigen onderwijspraktijk. Bijna elke provincie heeft de afgelopen maanden haar eigen Onderwijsprijs uitgereikt in basis- en voortgezet onderwijs. De in totaal 22 winnaars waren genomineerd voor de landelijke finale.  De prijs is ingesteld om de creatieve kant van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te halen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.