Cito - Kijk- en luistertoetsopgaven in doeltaal of voertaal: wat is wijs?

Nationale Onderwijsweek

Kijk- en luistertoetsopgaven in doeltaal of voertaal: wat is wijs?

04
Cito - Kijk- en luistertoetsopgaven in doeltaal of voertaal: wat is wijs?
4 oktober 2023 om 16:00 tot 4 oktober 17:00
Online

Bij de Cito kijk- en luistertoetsen worden op sommige niveaus de opgaven in de doeltaal geformuleerd. Bij Engels gebeurt dat op vwo, havo en deels op gt. Bij Duits deels op vwo en havo, en bij Frans en Spaans deels op alleen vwo. Jaarlijks vragen docenten en leerlingen zich af of dat wel eerlijk is: luistervaardigheid toetsen met opgaven in de doeltaal. Toets je dan niet eigenlijk ook leesvaardigheid?

In meerdere enquêtes heeft Cito gepeild hoe docenten hierover denken. Daar komt steeds geen duidelijke, eensluidende conclusie uit naar voren: een deel van de docenten vindt dat de opgaven in de doeltaal moeten blijven (en zelfs op alle niveaus ingevoerd zouden moeten worden), en een deel van de docenten vindt dat alles in het Nederlands moet. Bij leerlingen zijn er (verbazingwekkend) ook een heel aantal die opgaven in de doeltaal fijner vinden.

Cito heeft een aantal jaren geleden bij Frans vwo een onderzoek gedaan naar hoe verschillend het uitpakt als je toetst met opgaven in de doeltaal of in het Nederlands. Er zijn een aantal pretestfragmenten afgenomen met opgaven in het Frans en dezelfde fragmenten met Nederlandstalige opgaven. In dit webinar zal Dennis van den Broek, projectmanager Kijk- en luistertoetsen bij Cito, de resultaten van dit onderzoek presenteren. Hij laat daarnaast een aantal fragmenten zien, met beide versies opgaven erbij. Gezamenlijk zullen Dennis en deelnemers proberen de verschillen in statistische resultaten te duiden en zo dichterbij een antwoord te komen op de vraag wat nou wijzer is: opgaven in de doeltaal of in de voertaal?

Wil je deelnemen aan de online discussie? Hier meld je je aan. 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.