Amersfoort is Nationale Onderwijsstad 2020-2021

21 oktober 2019 • Marion van Weeren • Nationale Onderwijsweek

Wethouder van Onderwijs Fatma Koser Kaya is trots op het feit dat in Amersfoort het kind centraal staat in woord en daad. “Het onderwijsveld en alle maatschappelijke partners werken samen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Professionals zijn zich er bewust van dat hun inzet en onderlinge samenwerking in dienst staat van de kinderen en jongeren uit Amersfoort en de regio.” Het resultaat mag er zijn, zo blijkt ook uit de toekenning van de titel Nationale Onderwijsstad 2020-2021. 

 

Breed aanbod 

Amersfoort herbergt alle vormen van onderwijs: voorschool, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en een universitaire opleiding. Het biedt bovendien een rijke spreiding aan van onderwijsconcepten en denominaties (protestants-christelijk, rooms-katholiek, reformatorisch, islamitisch et cetera). Koser Kaya: “We hebben een breed onderwijsaanbod, waardoor onze inwoners de best passende school voor hun kinderen kunnen kiezen. Daarnaast maakt de schaal van Amersfoort het mogelijk om elkaar goed te kennen en regelmatig te spreken, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt. Bovendien wordt er samengewerkt met partijen rond het onderwijs: wijkteams, welzijnswerk, kinderopvang, GGD, bibliotheek, sport en Scholen in de Kunst. Alle partners hebben bijgedragen aan het gemeentelijke onderwijs- en jeugdbeleid dat is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs. 

 

Joost Kentson is bestuurder van de Meerwegen scholengroep en beaamt het beeld dat wethouder Koser Kaya schetst: “Wat ik in Amersfoort onderscheidend vind, is de enorme integratie van het aanbod dat gekenmerkt wordt door diversiteit. In Amersfoort staat de samenwerking in het teken van onderwijskwaliteit. Het gaat om het kind en de student. We zien dat zij beter worden van de samenwerking binnen het onderwijs en met het aanbod om de onderwijsketen heen. Er is zelfs sprake van een ‘uitstralingseffect’: er ontstaan mooie samenwerkingsinitiatieven tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven. Los daarvan zijn we blij met een enthousiaste, goede wethouder die de keuzes durft te maken en haar schouders eronder zet. 

 

 

Wethouder Fatma Koser Kaya

Integrale aanpak 

Kentson roemt de schaal en ligging van Amersfoort: “Amersfoort is een stad met de bijbehorende stadse problemen en oplossingen. Maar je ruikt hier ook de Veluwe met de bereidheid samen te werken, met elkaar rekening te houden en samen dingen voor elkaar te krijgen.” En dat gebeurt doelgericht, geeft wethouder Koser Kaya aan: Het belangrijkste doel van de samenwerking is beter onderwijs en betere kansen voor onze kinderen en jongeren. We zorgen er samen voor dat kinderen een doorgaande leerlijn kunnen volgen. Amersfoort kiest bewust voor een integrale aanpak waarin onderwijs en (preventieve) jeugdhulp verbonden zijn. We kunnen hiermee de ontwikkelkansen van kinderen vergroten.  

Voorbeelden zijn er genoeg, zegt ze: Onze ABC’s: samenwerkingsverbanden in de wijk waarin kinderopvang, scholen, welzijn en andere partners samenwerken. En de onderwijszorgarrangementen waarin we jeugdhulp in de school organiseren. Of de bibliotheek die taalactiviteiten organiseert op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Bovendien bundelen schoolbesturen onderling hun krachten. Zo besloten de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs om gezamenlijk een vmbo c.q. school voor praktijkonderwijs te exploiteren. 
 

Onderwijsstad 

Amersfoort zal de titel Nationale Onderwijsstad 2020-2021 met verve dragen, zo valt uit de reacties af te lezen. Wethouder Fatma Koser Kaya: De titel Nationale Onderwijsstad past Amersfoort nu meer dan ooit! We hebben de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt en richten ons vizier ook nu weer op het onderwijs van de toekomst. Vanuit de basis die er is, ontstaan steeds nieuwe initiatieven en verbeteren we het bestaande. De titel Nationale Onderwijsstad is een kroon op ons werk. Het biedt ons de gelegenheid om lokaal en landelijk mooie voorbeelden uit te wisselen, maar ook om zowel inspiratie naar Amersfoort te halen als anderen te inspireren. Wij beschouwen dit als een bevestiging om gezamenlijk verder te bouwen aan het onderwijs van de toekomst.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.