Alle peuters gelijke kansen

17 maart 2017 • Maartje Spoelstra | Didactief • Nationale Onderwijsweek

De VNG bepleit toegang voor alle peuters tot een peuterspeelzaal met vve. De PO-raad sluit zich hier bij aan. Beiden stellen dat het kabinetsplan waarbij alleen achterstandskinderen vve zouden ontvangen, segregatie in de hand werkt.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Dekker (onderwijs) stellen in 'Een betere basis voor peuters' voor om kinderopvang met voor- en vroegschoolse educatie (vve) beschikbaar te stellen voor peuters met een (taal) achterstand.

Voor VNG is de voorbereiding van alle peuters op de basisschool het voornaamste doel van kinderopvang. VNG wil 'ontwikkelrecht' voor peuters, dat wil zeggen dat alle kinderen toegang krijgen tot een peuterspeelzaal met vve . VNG stelt onder andere een basisaanbod voor van twee dagdelen in een voorschoolse voorziening voor alle peuters van 2,5 tot en met 4 jaar, en een nauwere samenwerking tussen de voorschoolse voorziening en het basisonderwijs.

De kosten van het plan worden geschat op ongeveer 815 miljoen. VNG verwacht dat het deels gefinancierd kan worden uit onderwijsachterstandsgelden, gemeentefondsen, een deel van kinderopvangtoeslag uit het rijksbudget en eventuele ouderbijdrages.

De PO-raad is het eens met VNG: ook voor hen is het plan van het kabinet niet voortvarend genoeg en bereikt het niet alle peuters.

De PO-raad is het eens met VNG: ook voor hen is het plan van het kabinet niet voortvarend genoeg en bereikt het niet alle peuters.

Volgens professor Leseman (Universiteit Utrecht), die onderzoek doet naar kinderopvang en vve, is het goed als zoveel mogelijk peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Een peuter leert omgaan met andere kinderen, en kinderen met een taalachterstand kunnen daar profijt van hebben. Ook Leseman maakt zich zorgen om segregatie. In de nieuwsbrief van de Besturenraad zegt hij: "Kinderopvang voor kinderen van goed opgeleide tweeverdieners en educatief peuterwerk voor kinderen in achterstandssituaties? Voor geen van beide groepen is segregatie goed." Volgens Leseman kan vve in Nederland gemiddeld gezien nog beter.

Of vve in Nederland efficiënter kan is moeilijk te zeggen. Tot nu baseert de onderwijswereld zich voornamelijk op onderzoek uit het buitenland. Goede vve is volgens Leseman iets anders dan kinderen vrij laten en denken dat het 'vanzelf wel goed komt'. Op de kinderopvang gaat er veel tijd zitten in eten, drinken en verschonen. Die tijd zou door de leidsters gebruikt kunnen worden om kleine gesprekjes te voeren met de kinderen.

Dit artikel is eerder verschenen op www.didactiefonline.nl op 14-07-2014.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.