Cedin

30 november 2017 Nationale Onderwijsweek
Cedin

‘Mijn oudste zus is gisteravond niet thuisgekomen en papa en mama weten niet waar ze nu is.’
Als alle leerlingen net aan de slag zijn, stuurt de tienjarige Sem dit bericht vanaf zijn tablet naar juf Linda, leerkracht van de combinatiegroep 6, 7, 8. Ze maakt even oogcontact met hem om te laten weten dat ze het berichtje heeft gezien.

 

Tijdens het groepsgesprek vanochtend viel haar al op dat Sem zo in zichzelf gekeerd was. Sem deelt gebeurtenissen en gevoelens niet snel, maar ze weet van de problemen bij hem thuis. Blijkbaar is er weer een crisis. Misschien dat hij daardoor de rekentoets van gisteren zo slecht gemaakt heeft. Aan zijn capaciteiten en begrip van de stof ligt het niet. Dat blijkt wel uit zijn scores op de oefeningen. Linda staat op en loopt naar hem toe.


Gelijke kansen zijn er niet

We zouden willen dat het anders was, maar gelijke kansen bestaan niet. Geen kind is gelijk, geen ontwikkelingsomgeving is gelijk. Daar mogen we het niet bij laten, maar het is belangrijk dit te erkennen. In de erkenning van –veelal ongewenste, maar aanwezige - ongelijkheid van kansen, ligt het aangrijpingspunt dát te bieden waarmee ieder specifiek kind in zijn situatie een volgende stap kan maken. En een volgende en weer een volgende!

Cedin is ervan overtuigd dat ieder kind zich kan ontwikkelen, altijd. In dit artikel leggen we de focus op de ‘kleine’ ongelijkheid. Niet de grote maatschappelijke uitdaging alle kinderen gelijke kansen te bieden, maar het streven ieder kind in zijn onderwijsontwikkeling dát te bieden dat hem of haar in staat stelt steeds weer een stap verder te komen. Vanuit deze gedachte hebben we de digitale leeromgeving Leero ontwikkeld. Marjolijn Sikken, senior onderwijsadviseur bij Cedin en projectleider bij Leero, vertelt erover.

(Groeps)handelingsplannen voorbij

Marjolijn begeleidt vanuit haar functie als onderwijsadviseur al jarenlang scholen en leerkrachten in het basisonderwijs en is één van de grondleggers van Leero. “Ik merk steeds weer dat het voor leerkrachten bijna onmogelijk is om waar te maken wat er van hen gevraagd wordt, namelijk onderwijs op maat. Naar mijn mening is het niet haalbaar om maatwerk te vragen in de huidige vorm van het onderwijs. Als je wilt dat een leerkracht elk kind op maat begeleidt en ondersteunt in zijn leerproces, zal je ervoor moeten zorgen dat hij of zij daarvoor de handen vrij krijgt. Deze opvatting heeft ervoor gezorgd dat Leero is geworden wat het nu is. Het verminderen van de papieren rompslomp en planlast voor de leerkracht is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. Dat gaat zover dat leerkrachten die met Leero werken geen (groeps)handelingsplannen meer hoeven te schrijven. Door kleine, dagelijkse handelingen is de informatie over de voortgang, ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind beschikbaar. De leerkracht krijgt ruimte voor reflectie op het leer- en ontwikkelingsproces van een kind en kan het bieden wat het in zijn situatie nodig heeft om een volgende stap te maken.”

Ruimte voor reflectie

Over Leero

Leero is een digitale leeromgeving voor het primair onderwijs, te gebruiken op ieder device. ”Leero geeft overzicht bij personaliseren door de mogelijkheid leerlingen in groepen en subgroepen in te delen”, vervolgt Marjolijn. “Je kunt zoveel groepen aanmaken als je wilt. Zo kun je leerlingen eenvoudig indelen op onderwijsbehoefte en hun ontwikkeling volgen. Scholen die bijvoorbeeld het leerstofjaarklassensysteem willen doorbreken, worden hier enorm mee geholpen.”
Een belangrijke functie binnen de applicatie is het takenbord. “Een leerkracht zet voor elke groep, of subgroep, het dag- en weekprogramma in het rooster. Deze vult hij met lessen, die leerstof op maat bevatten. Daarnaast gebruikt hij het takenbord, de digitale variant van de huidige taakbrief, maar dan uitgebreider”, vertelt Marjolijn. “Het takenbord is opgedeeld in drie vakken: ‘Wat moet ik doen’, ‘Waar ben ik mee bezig’ en ‘Wat heb ik klaar’. De leerkracht geeft de leerling (of een groepje leerlingen) een taak die in het vak ‘Wat moet ik doen’ op het planbord van de leerling verschijnt. Vervolgens prioriteert de leerling alle taken op het planbord door ze voor zichzelf in de goede volgorde te zetten: van belangrijk naar minder belangrijk. Zodra de leerling start met een taak, verplaatst hij deze naar het vak ‘Waar ben ik mee bezig’ en als de taak klaar is naar ‘Wat heb ik klaar’. We zien dat deze manier van plannen heel geschikt is voor het onderwijs. Het geeft eigenaarschap, focus en het vraagt om zelfsturing, één van de belangrijkste 21e eeuwse vaardigheden.”

Van inzicht tot ‘zachte data’

“Leerkrachten kunnen meekijken op het takenbord van hun leerlingen”, vervolgt Marjolijn. “Zo krijgen zij inzicht in de voortgang van een leerling en kunnen ze tijdig bijsturen. Het voordeel van het Leero takenbord ten opzichte van de huidige taakbrief is dat je direct inzicht krijgt in de voortgang en het plangedrag. Je ziet van iedere leerling, maar ook van de groep, wie toe is aan de volgende stap. Daarnaast communiceert het takenbord met andere functionaliteiten in Leero. Je voegt bijvoorbeeld een filmpje met uitleg toe aan een taak, zodat de leerling dit met één druk op de knop kan bekijken. Resultaten van een leerling worden automatisch in zijn eigen portfolio geplaatst. Leerkrachten kunnen taken eenvoudig aanpassen en leerlingen kunnen zelf ook taken toevoegen.”

Tot slot wil Marjolijn de zogenoemde zachte data in Leero belichten. “Zachte data is een term die ik liever niet gebruik. We bedoelen hiermee namelijk informatie over het welbevinden, de mindset en inschattingsvermogen van een leerling. Zit het kind goed in zijn vel, is het zenuwachtig voor een toets, heeft het goed zijn best gedaan, hoe denkt hij de opdracht te hebben gemaakt, spelen er dingen die invloed hebben op zijn prestaties, zoals ruzie of een vervelende thuissituatie? Het voelt raar om dit data te noemen. Toch is dit in een klas met 30 kinderen zeer wezenlijke en waardevolle informatie, dus data, voor een leerkracht. Dit ondersteunt de eigen waarneming van de leerkracht en verlicht zo ook die taak. We zien dat de leerlingen die hun gevoelens niet snel klassikaal delen, dat wel digitaal doen in Leero. Een situatie zoals we die aan het begin van dit artikel geschetst hebben komt dan dus aan het licht.”

 

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van Leero? Probeer Leero dan uit met een gratis proefaccount voor 30 dagen. Vraag het account aan via www.leero.nl of neem contact met ons op via info@leero.nl of 088 0200 300.

Dit artikel is eerder verschenen in de 2017 uitgave van de "Tafel van 10" over gelijke kansen in het onderwijs.

Auteur Tanja Slager is medewerker marketing & communicatie bij Cedin.

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.