Column: Seksuele en genderdiversi­teit op school

13 november 2017 Nationale Onderwijsweek

 

Seksuele en genderdiversi­teit op school

 

Seksuele en genderdiversiteit is niet voor alle docenten een gemakkelijk bespreekbaar onderwerp, ook al gaat dit alle leerlingen op school aan. Voor leerlingen is het van belang dat school een veilige omgeving is. Alleen als zij zich prettig voelen, kunnen zij zich gezond ontwikkelen. Helaas lukt dat nog niet altijd. Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (kortweg LHBT) leerlingen voelen zich vaak onveilig en ongewenst.

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat LHBT-jongeren op middelbare scholen bovengemiddeld vaak slachtoffer zijn van pestgedrag en geweld. De helft van hen denkt wel eens aan zelfmoord. Vijf keer vaker dan heteroleerlingen ondernemen zij een zelfmoordpoging. Deze cijfers zijn bekend bij de politiek. De Tweede Kamer heeft in 2013 in ruime meerderheid ingestemd met het voorstel om seksuele en genderdiversiteit op te nemen in de kerndoelen van basis- en middelbaar onderwijs.

In Nijmegen is SchoolsOUT sinds 2000 actief om de sociale veiligheid te vergroten en seksuele en genderdiversiteit te bespreken en integreren binnen de 27 scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen. In 2012 is het project uitgebreid naar de 44 basisscholen in Nijmegen en het ROC. Het gaat om een aanpak met een lange adem. De lange doorlooptijd van het project werpt inmiddels zijn vruchten af. Dat zien we aan het grote aantal scholen dat het programma uitvoert en aan een sterke toename van tolerantie van leerlingen tegenover LHBT.

We ondersteunen scholen om structureel aandacht te besteden aan het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. Dit doen we met een programma gericht op een integrale aanpak. Het richt zich op vier pijlers: beleid, educatie, zorg en zichtbaarheid. De aanpak wordt op strategisch, tactisch en operationeel niveau ingestoken.

Een instrument dat veel gebruikt wordt, is de menukaart van SchoolsOUT. Deze menukaart voorziet in een basispakket voor een integrale aanpak. Dit basispakket kan naar behoefte worden ingezet en worden aangevuld met interventies op maat Zo komen we tot een maatwerkaanpak met, voor en van de school.

Belangrijke elementen uit de Nijmeegse aanpak zijn samenwerking met en participatie van COC Nijmegen, DITO! (Nijmeegse homojongerenorganisatie) en schoolbesturen. Er is veel aandacht voor de implementatiestrategie, die continu wordt geactualiseerd.

In de Nationale Onderwijsweek 2017 wordt inmiddels het derde Nijmeegse convenant getekend. Hiermee verbinden scholen en de gemeente zich aan het doel om structureel aandacht te besteden aan tolerantie en sociale veiligheid rondom het thema seksuele en genderdiversiteit op school. Dat is nodig, ook als seksuele en genderdiversiteit al op de kaart staan.

 

Dit artikel is eerder verschenen in de nummer 2 najaar 2017 uitgave van de "Nationale Onderwijsweek krant".

Ursula Prinsen is projectleider van SchoolsOUT, dat is ondergebracht bij de GGD Gelderland-Zuid.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.