Een leven lang leren - maak er nou eens werk van

18 december 2017 Nationale Onderwijsweek

Een leven lang leren - maak er nou eens werk van

Een leven lang leren. Er wordt vaak gezegd hoe noodzakelijk dat is en hoe belangrijk. Hoe wenselijk het is dat werknemers zich blijven scholen. En dat je nooit uitgeleerd bent met al die disruptieve ontwikkelingen. En dat Nederland hier volop op inzet.

Laat ik de knuppel in het hoenderhok gooien: ik geloof het niet! We geven veel geld uit aan basiseducatie, maar ergens boven de 25 jaar zoek je het maar uit. Dan wordt er gewerkt met scholingsvouchers van een beschamende 500 euro. En vorig jaar werd de belastingaftrek voor scholing afgeschaft. De reden: die werd alleen gebruikt door hoger opgeleiden die zich sowieso al hadden bijgeschoold. Het ging over 200 miljoen euro. Veel geld, maar het is nog geen 0.08% van de totale overheidsuitgaven. Zo belangrijk vinden wij dus een leven lang leren.

Er is bijna altijd een mismatch tussen gevraagde arbeid en het aanbod van mensen. Dat was eerder zo en zal in de toekomst alleen maar toenemen. De huidige middelbareschoolleerling zal straks in beroepen gaan werken die nu nog niet bestaan. Het huidige bedrijfsleven zit te springen om vakmensen in IT, techniek en zorg. Hoe kun je deze mismatch anders overbruggen dan door permanente scholing?

Ons systeem voor een leven lang leren moet veel robuuster worden ingericht. Dat zit nog niet in ons DNA. Zeg nou zelf: hoeveel mensen boven de 45 kent u die nog een compleet nieuwe studie volgen? Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de bekostiging: je krijgt een uitkering of je studeert, uitkering en studiebeurs gaan niet samen. Ik vind het merkwaardig dat we liever mensen aan de zijlijn laten staan en ze honderden keren laten solliciteren op banen die er niet (meer) zijn dan dat we een complete studie bekostigen met behoud van een uitkering.

Mijn hoop is dat we nu eens echt werk gaan maken van ‘een leven lang leren’. Ik pleit voor een soort ‘Second Career College’ waar je op je 45e een driejarige studie kunt volgen en op je 59e weer. Als we straks allemaal tot ons 70e blijven werken kan dat echt uit! De infrastructuur is er al. Laat onderwijsinstellingen bepalen wie gemotiveerd genoeg is om een opleiding te volgen en laat het bedrijfsleven meebeslissen over de inhoud van het onderwijs. Zodat na de studie weer een echte baan en mooie vooruitzichten in het verschiet liggen. Nijmegen is de Nationale Onderwijsstad 2017 / 2018. Dat lijkt me een uitstekende kans om te onderzoeken hoe we nu daadwerkelijk komen tot ‘een leven lang leren’ en ermee te experimenteren.

Te duur? Dan citeer ik graag Derek Bok, vroeger president van de Harvard University: ‘If you think education is expensive try ignorance”.

Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board, een Triple Helix-samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen.

 

Dit artikel is eerder verschenen in de nummer 2 najaar 2017 uitgave van de "Nationale Onderwijsweek krant".

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.