Het prachtige (van) onderwijs

22 mei 2017 • Job Christians • Nationale Onderwijsweek

Waartoe dient het onderwijs? Wat is zijn opdracht en hoe geef je vorm aan die opdracht? Over deze vragen denken ruim een half miljoen professionals dagelijks na. Ze kennen vele antwoorden en verplichten ons, professionals in het onderwijs, tot reflectie, dialoog en een open mind. Onderwijs is niet goed of fout, maar een kans voor ieder individu om te worden wat hij/zij kan én wil worden. Er is dus nimmer een uniek, sluitend antwoord te geven op die drie vragen.

Het mooie van onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Iedere dag, door hardwerkende professionals die gefascineerd zijn door leren. Tijdens de Nationale Onderwijsweek staan zij centraal met datgene wat zij als collectief voortbrengen. De kernactiviteiten van de Nationale Onderwijsweek vinden dit jaar plaats in Nijmegen, de Nationale Onderwijsstad 2017/18. In Nijmegen leren en studeren leerlingen van 3 tot 88 jaar. Van basisschool De Dukendonck tot het Kandinsky College, van het ROC tot aan de Radboud Universiteit; in Nijmegen ben je niet snel uitgeleerd. Samen met de Nationale Onderwijsstad organiseren we een veelzijdig programma waarin we het onderwijs vieren, delen en versterken. Het centrale thema is dit jaar ‘gelijke kansen’.

Kansengelijkheid in het onderwijs, het is een veelbesproken onderwerp. We willen immers niet dat waar je wieg staat bepaalt hoe succesvol je bent. Onderwijs zou zo ingericht en georganiseerd moeten zijn dat je achtergrond niet van invloed is op je kansen en dat al je talenten (h)erkend en gestimuleerd worden. De soms weerbarstige praktijk van onze samenleving en ons onderwijs maakt dat dat geen gemakkelijke opdracht is.

Vanuit internationaal perspectief doet het Nederlandse onderwijs het bijzonder goed. In vergelijking met andere landen boeken we stabiele resultaten waar het gaat om kansengelijkheid, kennen we een relatief lage jeugdwerkloosheid en zijn onze kinderen de gelukkigste van de wereld. En toch kan het altijd beter. Ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt, zijn talenten ontdekt en ambities waarmaakt blijft een belangrijk streven. De kwaliteit van de professional staat voorop. Dáár moet de maatschappelijke meerwaarde uit voortvloeien. Een school bevindt zich tenslotte in een dynamisch spel van taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en overtuigingen die tot uiting komen in samenwerking en resultaten.

Het spanningsveld rond dit onderwerp, maar vooral ook de successen die wij in Nederland kennen, zijn voor ons als Stichting Nationale Onderwijsweek reden geweest gelijke kansen centraal te stellen. Dat prachtige onderwijs, in al haar facetten en met al haar uitdagingen, gaan we van 2 tot en met 7 oktober 2017 een krachtig podium bieden. Ik hoop van harte dat ik je mag treffen op een van de activiteiten in die week! Doe je mee?

Job Christians is Bestuursvoorzitter Stichting
Nationale Onderwijsweek

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.