Mogen leren op een manier die bij je past

5 maart 2019 Nationale Onderwijsweek

In Culemborg op het Koningin Wilhelmina College (KWC) ging na de zomer een Agora-afdeling van start. Het Roermonds initiatief van vier jaar geleden krijgt op meerdere plaatsen in het land navolging. Wat is dat nu eigenlijk, Agora-onderwijs en waarom stapt het KWC in?

 

Directeur Hans van Heesewijk is een groot voorstander van een andere manier van leren: “Het KWC biedt alle afdelingen binnen het voortgezet onderwijs. De laatste jaren zien we dat leerlingen in het praktijkonderwijs gemiddeld genomen heel gelukkig zijn, juist omdat ze mogen leren op een manier die bij hen past.”

 

Hoe het begon in Culemborg

Ruim een jaar geleden kwam een vader op school praten. Hij zocht voor een van zijn kinderen een geschikte school en was bekend met het Agora-onderwijs op het Nikée in Roermond. Zijn wens was om dit in de nabije omgeving te introduceren. “Sjef Drummen, de oprichter van Agora, kwam bij ons uitleggen waar hij en ‘zijn coaches’ mee bezig zijn. Vervolgens gingen we met het managementteam en een aantal docenten ter plekke kijken. Het was geweldig, maar er was ook twijfel. Zo mooi, dat kon gewoon niet waar zijn.”

Agora neemt afscheid van het gevestigde onderwijssysteem en kiest voor een totaal andere ordening. Een groep van 17 of 18 leerlingen krijgt een coach die stuurt op het leerproces. De leerlingen hebben de regie, niet de docenten. “Leerlingen zijn verantwoordelijk voor wat ze leren en de kwaliteit daarvan. De coaches zijn er vooral om vaardigheden aan te reiken. Om het zelf te ervaren liep ik twee dagen mee in Roermond. Mijn ontdekking: het succes zit hem in de relatie tussen ouders, leerling en coach. Als ouders en coaches om het kind staan, dan kan het gewoon niet mislukken. Ouders en coaches moeten vertrouwen hebben in de kinderen en zich continu afvragen wat ze kunnen doen om leerlingen in beweging te krijgen en houden.”

 

“Al snel kreeg ik van het bestuur toestemming om te starten. Als we op 6 maart 2018 50 leerlingen hadden, dan konden we in het nieuwe schooljaar beginnen. Op de informatiesessie in november kwamen 350 belangstellenden. Na 3 weken organiseerden we nog een bijeenkomst en in januari gingen we met een flinke delegatie naar Roermond. Direct daarna begon ik met het werven van 5 coaches. Toen we 55 aanmeldingen hadden, zijn we gestopt met het aannemen van leerlingen. Van de leerlingen komen er 30 uit het basisonderwijs, de rest uit het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat de leerlingen nog minimaal 2 jaar voortgezet onderwijs te gaan hebben, zodat ze genoeg tijd hebben om te wennen aan deze onderwijsvorm.” Om toegelaten te worden moesten de leerlingen een motivatiebrief schrijven en, samen met hun ouders, een intakegesprek houden. Opvallend is dat zich in Culemborg veel VWO-leerlingen aanmeldden.

 

Out-of-the-box leren

“De eerste 7 weken van het schooljaar gebruiken we om uit de oude stand te komen. De Agora-leerlingen moeten challenges benoemen en die linken aan een of meerdere thema’s (werelden van agora): wetenschap, maatschappij, kunst, spiritualiteit en sociaal/ethische wereld. Een challenge is pas af als een kind trots is op zijn prestatie en boven zichzelf is uitgestegen. De dag begint met aandacht voor algemene thema’s, na de pauze staat alles in het teken van de challenges. Er is ook een prikkelarm tijdblok, na de lunchpauze. Het is dan stil en de leerlingen benutten die tijd om te lezen.”

De Agora-afdeling komt in een aparte ruimte binnen het KWC-college. Elke leerling mag op 2m2 een gedroomde werkplek creëren. Dat gebeurt in de eerste 7 weken van het schooljaar. Dan wordt ook de match gemaakt tussen leerling en coach. Er worden geen boeken of andere geijkte onderwijsmethoden gebruikt; leren gebeurt out-of-the-box. De leerlingen krijgen een Chromebook en jaarlijks een budget van 150 euro om hun challenges te financieren.

 

“Ouders spelen een belangrijke rol. School, ouders en leerlingen doen het echt samen. Iedereen werkt mee aan het realiseren van de dromen van de kinderen. We vragen ouders twee keer per jaar een inspiratiesessie te organiseren, zodat de content van wat leerlingen leren echt van buitenaf komt. Om zich voor te bereiden op het eindexamen onderzoekt een Agora-leerling wat nodig is om succesvol te zijn. Expertcoaches - ervaren eindexamendocenten - helpen leerlingen als ze vast komen zitten. We kijken ook of we een poule kunnen vormen met alle Agora-coaches in het land om leerlingen te kunnen ondersteunen. Maar ook expertcoaches van buiten de school kunnen helpen bij het aangaan van de challenges en de voorbereiding op het examen.”

 

 

Bijschrift foto

Annelies van Bemmel, Hans van Heesewijk (directeur), Michiel van den Berg, Jeanne van de Vorst en Dennis Vos (vlnr). De Agora-coaches van het KWC in Culemborg zijn al vanaf februari elke vrijdag bezig om vorm te geven aan de nieuwe afdeling.

 

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.