‘Durf je nek uit te steken en zoek de samenwerking op’

8 december 2021 Nationale Onderwijsweek
Foto door Etienne Oldeman

Zij is wethouder in Amersfoort met, onder andere, de portefeuille Onderwijs. Hij is programmamanager bij de gemeente Amersfoort en coördineerde de werkzaamheden rond de Nationale Onderwijsweek, die dit jaar van 4 tot en met 8 oktober plaatsvond in de Keistad. Fatma Koser Kaya en Yordi Grutters blikken terug op vijf dagen onderwijs vieren in Amersfoort Onderwijsstad.

Energie, saamhorigheid en impact

Het Nationale Onderwijsgala, een activiteit op uitnodiging, vormde de opmaat naar de Nationale Onderwijsweek (NOW). Yordi: ‘Het was een mooie aftrap, met heel veel energie en gelegenheid nieuwe mensen te ontmoeten. Er werd niet alleen over jongeren gepraat, maar ze waren ook aanwezig om van zich te laten horen.’ Hij herinnert zich de aftrap van het jaar als Nationale onderwijsstad in maart 2020 nog goed. Direct hierna ging het land in lockdown, waardoor de organisatie van de Nationale Onderwijsweek bijna een jaar on hold werd gezet. Yordi: ‘Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben er samen de schouders onder gezet. De samenwerking en verbinding tussen gemeente en onderwijsinstellingen in po, vo, mbo en hoger onderwijs liep als een rode draad door de week.’

Live programma

Fatma is blij dat bezoekers van de activiteiten elkaar fysiek konden treffen tijdens de activiteiten: ‘Daar hebben we zo veel geluk mee gehad: mensen hadden echt behoefte aan sociale interactie.’ Samen kijken Fatma en Yordi met tevredenheid terug op de inhoud van het programma: ‘Er waren kleine en grote activiteiten, onderwerpen waren divers en er is gesproken over kansengelijkheid en de toekomst van het onderwijs.’ 

Van delen word je groot      

Amersfoort draagt de titel van Nationale Onderwijsstad met trots. Hoe geeft de stad er inhoud aan? Fatma: ‘In Amersfoort wordt goed samengewerkt, daar hebben we onze titel deels aan te danken. In de Onderwijsweek konden we dit laten zien en daardoor verliep de week ook zo succesvol. En dan heb ik het niet alleen over het onderwijs, maar over alle instellingen die rond het kind staan.’ Yordi: ‘Nationale Onderwijsstad ben je in gezamenlijkheid met onderwijsinstellingen. Je moet dit als gemeente niet alleen willen doen.’ Fatma: ‘En daarbij moet je elkaar ook de successen gunnen. Scholen vinden het allemaal belangrijk nieuwe leerlingen te werven en concurreren in dat opzicht met elkaar, maar durf te delen. Ik zie dat Amersfoortse onderwijsbestuurders elkaar opzoeken en juich dat toe. Van delen word je groot.’

Opbrengsten

Kunnen ze al inschatten wat de concrete opbrengsten zijn van de Onderwijsweek in de stad? Fatma: ‘Een formele evaluatie staat nog op de agenda, maar ik heb wel een mooi voorbeeld. Tijdens de bijeenkomst Docent in Bedrijf van het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt sprak ik met een docent die van een probleem een kans wil maken: er hebben zich, bij zijn onderwijsinstelling, 15 leerlingen gemeld voor een technisch vak. Dit is onvoldoende om het vak zelf te kunnen aanbieden. De netwerkbijeenkomst vormde voor deze docent een gelegenheid om collega’s in het mbo te spreken en zo mogelijk de krachten te bundelen. Er zou tenslotte zo maar een andere mbo-instelling in hetzelfde schuitje kunnen zitten en twee kleine groepen vormen samen een volle klas. Dat out of the box-denken gebeurt tijdens dit soort bijeenkomsten.’

Afkijken

Een andere opbrengst van de NOW is de gelegenheid die geboden wordt de kunst bij elkaar af te kijken. Fatma: ‘Ik sprak een bedrijfseigenaar uit Roosendaal die op zoek is naar technisch personeel. Hij was nieuwsgierig naar de praktijklessen die het Amersfoortse familiebedrijf Lomans aanbiedt om studenten te werven en behouden.’ Yordi: ‘De NOW vormde ook een gelegenheid de verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt opnieuw aan te halen. Fatma heeft in de week nog een manifest ondertekend waarin de gemeente afspreekt zich in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven in te spannen om goede vakmensen op te leiden.’

Parels   

Fatma vindt de NOW ook een uitgelezen kans parels van de stad te tonen. Als voorbeeld noemt ze ITvitae, een Amersfoorts opleidingsinstituut dat mensen met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid coacht en begeleidt naar werk. ‘We zijn nu samen met ITvitae aan het kijken of zij ook mbo-studenten (van technische- en IT-opleidingen, red.), die op sociale aspecten zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs, een soortgelijk traject kunnen bieden. Deze parels zijn nodig in het hele land.’

Stokje

De stad die het stokje van Amersfoort gaat overnemen kan rekenen op een enorme energieboost in het lokale onderwijsveld. Fatma: ‘Onderwijsstad zijn is een bekroning voor mensen die in het onderwijs werken. Hun inzet mag best gevierd worden. Mooie voorbeelden, die andere steden zeker ook hebben, mogen gedeeld worden; zo kunnen we van elkaar leren. Wat mij betreft mag de NOW nog meer op nationaal niveau zichtbaar worden, met niet alleen een viering voor en door een stad, maar met nog meer landelijke exposure, waarbij ook de politiek er aandacht aan besteedt. Het moet meer zijn dan een minister die een prijsuitreiking voor zijn rekening neemt.’ Yordi: ‘En een toetje in Amersfoort volgt nog! Zo gauw de maatregelen het toelaten organiseren we een mooi afsluitend feest voor Amersfoortse onderwijsprofessionals, om onze waardering te tonen.’

Nek uitsteken

Hebben ze nog tips voor een nieuwe onderwijsstad? Fatma: ‘Durf je nek uit te steken, zoek de samenwerking op. De NOW organiseer je niet als gemeente, maar samen met de mensen over wie het gaat.’ Yordi vult aan: ‘Bevraag bestuurders en schoolleiders goed: waar is behoefte aan? Wat zijn kernwaarden voor de stad? Waar willen jullie op inzetten?’ Fatma: ‘De tijd van zenden en ‘kom maar halen’ is voorbij. Scholen weten zelf als geen ander wat er in het onderwijs speelt. Geef hen de lead.’

    

 

 

 

  

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.