Onderwijsprijs Limburg naar Maastricht en Blerick

1 februari 2022 Nationale Onderwijsweek

Snuffelen, geïnspireerd raken door titels en daarna gemotiveerd een spiksplinternieuw boek kiezen… De 200 leerlingen van openbare basisschool Harlekijn in Blerick mochten het allemaal ondervinden tijdens het Harlekijn-boekenfestijn. Met een lees- en taaloffensief sleepte de school de Onderwijsprijs Limburg in de wacht voor het primair onderwijs. In het voorgezet onderwijs gooide het Porta Mosana College hoge ogen in een samenwerking met vier andere middelbare scholen(gemeenschappen) met een project over 75 jaar bevrijding van Limburg. De prijswinnaars zijn hiermee kanshebber in de strijd om de titel van Nationale Onderwijsprijs.

Lezen voor geluk

De Harlekijn startte haar lees- en taaloffensief in schooljaar 2020-2021 met als doel laaggeletterdheid van leerlingen op latere leeftijd te voorkomen en kansengelijkheid te bevorderen. De school stelde taalkisten samen voor groep 1 t/m 4 met taalspellen, handpoppen, leesboeken en voorleesboeken en ontwikkelde een leespaspoort. Ook ouderbetrokkenheid rond de leesontwikkeling van de leerlingen vormde een aandachtspunt. De school veranderde haar aula in een heuse boekenmarkt, waar leerlingen uit groep 5 tot en met 8 konden struinen naar drie favorieten. Directeur Myra Leenen: ‘De jury constateerde dat onze leesactiviteiten goed geïntegreerd in het curriculum aangeboden worden en men is enthousiast over het feit dat we ook inzetten op het leerkrachtengedrag: wij dragen het belang van lezen graag over op de leerlingen.’  

Vrij zijn

Met het project ‘Vrij Zijn’ stond het Porta Mosana College, in samenwerking met vier scholen(gemeenschappen) in de grensregio, in het schooljaar 2019-2020 stil bij het eind van de Tweede Wereldoorlog. Er werd een verbinding gelegd tussen vroeger en nu: wat betekende vrij zijn toen en welke betekenis geven we er nu aan? Met het project stelden de scholen zich onder andere ten doel een grensoverschrijdende dialoog tot stand te brengen en ontwikkelden ze samen een multimediale productie rond het thema bevrijding in tijdsperspectief.

Aandacht voor onderwijs met Stichting Nationale Onderwijsweek

Met de Nationale Onderwijsprijs vraagt Stichting Nationale Onderwijsweek aandacht voor het onderwijs. Bijzondere projecten worden in de schijnwerpers gezet. Zo laat de organisatie zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. De feestelijke ontknoping, waarbij alle provinciale winnaars uit primair en voortgezet onderwijs aanwezig zijn, vindt plaats tijdens de landelijke finale in maart 2022.

Op donderdag 17 februari reikt gedeputeerde Stephan Satijn de Onderwijsprijs Limburg uit op de winnende scholen. Mocht deze datum wijzigen in verband met de coronamaatregelen, dan brengen we jullie hier tijdig van op de hoogte.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.