NOW2017 (11): Inspiratiesessie 'Wakker worden voor gelijke kansen'

Nationale Onderwijsstad

03
NOW2017 (11): Inspiratiesessie 'Wakker worden voor gelijke kansen'
3 oktober 2017 om 09:30 tot 13:30
De Lindenberg,
Ridderstraat 23 (Lindenbergzaal), Nijmegen

Een activerende ochtend met een zeer gemengd publiek en positief bevragende, richting tegendraadse, energie die bijna tastbaar in de Lindenberg hing. Het tempo lag hoog met korte speeches onder de vrolijke, doelgerichte leiding van Ajouad el Miloudi, presentator bij KRO-NCRV en als ambassadeur verbonden aan de Gelijke Kansen Alliantie. Hanno Ambaum en Aza Rashied spraken over innovatie in onderwijsmethodes, je talenten ontdekken en verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. Roxanne Veurman en Idris Ahmed Yonis, verbonden aan 2GetThere Coaching, koppelden in een eenvoudige, maar indrukwekkende theateropzet hun levensverhaal aan hun werk als jongerencoach. Theatergroep Mind Mix zette alle aanwezigen weer op scherp met interactief theater, voordat regisseur Julia Roeselers vertelde over het maken van de film ‘Je mag altijd bij me komen’ over brugfiguren in Gent. Pieter Derks sloot de ochtend af met een pakkende column. Voor wie wilde waren er na de lunch drie workshops om uit te kiezen: aanwezigen gingen er actief aan de slag met denkles, groeimindset en het herkennen van taalachterstand bij leerlingen.

De foto is gemaakt door Wilko Visscher

Workshop 1: Denkles, een oefening in denkvaardigheid

Het denken van jonge leerlingen is nog volop in ontwikkeling. In hun eerste jaren op de middelbare school ontwikkelen zij in meer of mindere mate het abstracte en formele denken dat hen in staat stelt hun opleiding met succes af te ronden. De denklessen zijn ontworpen om deze ontwikkeling actief te ondersteunen: het is de bedoeling van dit vak om gericht meer leerlingen op het niveau van het formele denken te brengen. In de denkles ontdekken leerlingen de kracht van belangrijke oplossingsstrategieën door in groepsverband geënsceneerde denkconflicten op te lossen. Zo ontwikkelen ze actief de denkvaardigheid die hen het vertrouwen geeft zelf de problemen te kunnen oplossen die ze in de vaklessen krijgen aangereikt. In deze workshop werden de deelnemers aan het werk gezet. Ze gingen zelf aan de slag met problemen om te kijken hoe denkvaardig ze werkelijk zijn.
 
Workshop 2: Gelijke kansen starten met een groeimindset
Steeds meer onderzoek wijst uit dat wij volwassenen het verschil maken. Benaderen wij kinderen/jongeren vanuit een kritische minste (zwak milieu, niet slim, stoornis), dan gaan jonge mensen zich daar steeds meer naar gedragen. Gelijke kansen starten dus met een open en op groei en ontwikkeling gerichte denkhouding. Hoe kun je die hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen stellen en aanwijzingen? Daarover gaat deze workshop. De theorie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de workshop werden oefeningen gedaan die tot bewustwording hebben geleid.
 
Workshop 3: Laaggeletterdheid herkennen en doorverwijzen
Laaggeletterdheid komt vaker voor dan men denkt, ook bij mensen waar men dat niet van verwacht. In deze workshop werd uitgelegd wat laaggeletterdheid inhoudt. Deelnemrs leerden signalen van laaggeletterdheid te herkennen en werden op de hoogte gebracht van de scholingsmogelijkheden. Daarnaast kregen de deelnemers handvatten mee om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
 
Meer foto's van de Inspiratiesessie: 'Wakker worden voor gelijke kansen' zijn te vinden op de Facebookpagina
Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.