Gelijke kansen is een kwestie van doen

22 mei 2017 • Het DO-ITT Team • Nationale Onderwijstalenten

In juni 2016 zaten we met elkaar aan de keukentafel; een min of meer toevallige samenkomst van jongeren voor de innovatieagenda Ieder Talent Telt. We zijn gewoon begonnen met het delen van onze eigen verhalen. 

Achteraf kijken we terug op verhalen over ‘de liefde en relaties’, ‘opgroeien in dorp of stad’, ‘sociaal vangnet’, ‘onbeperkt meedoen’, ‘verlies en rouw’, ‘motivatie’, ‘opgelegde keuzedruk vanuit school’, ‘cijfers en toetsen’, ‘vriendschap’, ‘psychiatrische problematiek van ouders’, ‘drugs en drank’, ‘learning by powerpoint houding’, ‘scheiding tussen praktijkonderwijs – vmbo – havo – vwo’, ‘eenzaamheid’, ‘vakanties’, ‘burn-out op jonge leeftijd’, ‘religie’, ‘uitgaan’, ‘huisdieren’, ‘prestatiedruk’, ‘samenwerken’, ‘gemotiveerde docenten en begeleiders’, ‘negeren’, ‘veiligheid op school’, ‘belangstelling voor privéleven van jongeren vanuit school’, ‘netwerken’, ‘sport’, ‘verlangens over de toekomst’,  ‘werkloosheid’, ‘hoger en lager opgeleide ouders’, ‘sociale ongelijkheid’, ‘politieke voorkeur’, ‘gamen en programmeren’, ‘samenwerken’, ‘macht’, ‘maatwerk’, ‘aandacht’, ‘uitgaan’, ‘echtscheiding’, ‘uitsluiting’, ‘radicalisering’, ‘land van herkomst’, ‘de toekomst’,  ‘vertrouwen en zelfvertrouwen’.

Door het delen van onze verhalen kregen we zin om actief te worden binnen de innovatieagenda. We wilden uitvinden hoe kinderen en jongeren positief opgetild kunnen worden in het onderwijs. Een belangrijke manier om ons op te tillen is de kunst van het CONTACT maken. Daarvoor verzonnen wij een ballenbak voor talentontwikkeling. Deze ballenbak heeft als doel mensen met elkaar in contact te brengen. In de ballenbak worden gesprekken gevoerd en komen leefwerelden met elkaar in aanraking. Hierbij staat een positieve, waarderende houding centraal.

Waarom een ballenbak?

Vanaf het maken van de citotoets doorlopen kinderen het onderwijssysteem met het maken van een veelvoud aan toetsen, vragenlijsten en (profiel)keuzes. Ondanks grote inspanningen (studiekeuzechecklisten, toelatingstesten, intakegesprekken, begeleiding en open dagen) maken veel studenten verkeerde keuzes of vinden onvoldoende aansluiting in hun nieuw gekozen opleiding.  En soms worden we hier heel moe van, ondanks alle goede bedoelingen. De ballenbak voor talentontwikkeling is een voertuig om met mensen te praten over talentontwikkeling. Waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? Wat zijn je drijfveren? De ballenbak voor talentontwikkeling richt de gesprekken op wat mensen in het dagelijks leven bezighoudt.
In het afgelopen jaar is het DO-ITT team gegroeid en iedereen die WIL kan ‘op maat’ mee DOEN en dan kijken we achteraf wel wat we hebben geleerd. Samen weten we meer en kunnen we meer.  Door de bemoeienis van dit team zijn er ‘vloeibare leerwerkplaatsen’ ontstaan van jongeren uit diverse opleidingsniveaus, leerjaren en achtergronden op basis van onze intrinsieke motivatie. Een mooi voorbeeld zijn de broedplaatsen Real Life avontuur LOB en Als je het Mij Vraagt.

We zijn erop uit om samen met leraren, ouders, wetenschappers, bestuurders, ondernemers en welzijnswerkers een beschermde en uitdagende leeromgeving te creëren met GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN.

Gelukkig doen wij dat niet alleen; samen kun je meer ! Je kunt meedoen door actief te worden in een broedplaats van de innovatieagenda Ieder Talent Telt www.iedertalenttelt.nl. Doe je mee? Kijk ook op onze Facebook pagina.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.