Persbericht Voortzetting OnderwijsTopTalentPrijs

30 augustus 2019 Nationale Onderwijstalenten

Voorzetting OnderwijsTopTalentPrijs en Nationale Onderwijsprijs onder Stichting Nationale Onderwijsweek.

 

De Stichting Nationale Onderwijsweek (NOW) viert ieder jaar in de eerste week van oktober de pracht en kracht van het onderwijs. Stichting Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) reikt ieder jaar de OnderwijsTopTalentPrijs uit en iedere twee jaar de Nationale Onderwijsprijs. Deze activiteiten van Stichting INOP worden met ingang van dit jaar voortgezet onder de Stichting Nationale Onderwijsweek.

De Stichting NOW ziet onderwijs als de motor voor leven, leren en werken. Daarom organiseert de stichting ieder jaar in de eerste week van oktober de Nationale Onderwijsweek. De stichting wil specifiek in die week het onderwijs een podium geven door mooie voorbeelden met het hele land te delen, dialoog te entameren, ontmoeting te organiseren en de in het onderwijs aanwezige kwaliteit te vieren.

De Stichting INOP toont het onderwijs in al haar facetten, van innovatie tot – vooral - de dagelijkse praktijk in het primair en voortgezet onderwijs.

De stichting brengt de inzet van onderwijsprofessionals en het plezier van leerlingen, op school en daarbuiten, voor het voetlicht. Daarbij werkt ze graag samen met een grote groep onderwijs gerelateerde organisaties. De Stichting NOW was er daar een van. INOP en NOW vonden en vinden elkaar op het vertellen van een positief verhaal over het onderwijs en het waarderen van (aankomende) onderwijsprofessionals.

Job Christians, bestuursvoorzitter van de Stichting NOW: “Uit de langlopende samenwerking is de wens ontstaan twee belangrijke activiteiten van Stichting INOP onder te brengen bij de Stichting NOW om de voortgang ervan te garanderen.” Kees Koppers, directeur INOP: “Dit betekent doorlopende positieve aandacht voor het onderwijs. In de komende twee jaar zullen het INOP en de Stichting NOW intensief samen optrekken bij het organiseren van de Nationale Onderwijsprijs en de OnderwijsTopTalentPrijs.”

De Nationale Onderwijsprijs is een tweejarige prijs voor een innovatief onderwijsproject van een school in Nederland, met prijsuitreikingen in alle provincies. De OnderwijsTopTalentPrijs is een jaarlijkse prijs voor aankomende docenten in het primair en voortgezet onderwijs met het beste idee voor het onderwijs, vormgegeven in een onderzoek, product en/of verslag. Op donderdag 3 oktober, in de Nationale Onderwijsweek, wordt de OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt.


Noot voor de redactie:

Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Marion van Weeren, telefoon: 06 53 59 36 73, e-mail: marion@nationaleonderwijsweek.nl

 

Hebt u vragen over de OnderwijsTopTalentPrijs, dan kunt u deze stellen aan Kees Koppers,

telefoon: 0487-512311, e-mail: info@inop.nl

De Stichting Nationale Onderwijsweek biedt het onderwijs jaarlijks een podium om de kwaliteit van het onderwijs te vieren. 

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.