Organisatie Nationale Onderwijstalenten

4 juni 2021 Nationale Onderwijstalenten

Elk jaar nodigen we lerarenopleidingen uit hun studenten te nomineren voor de titel van talentvolle leraren-in-de-dop in primair en voortgezet onderwijs. De twee winnaars zijn een jaar lang de Nationale Onderwijstalenten.

De uitdaging voor alle leraren-in-opleiding

Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van de onderwijstalenten. Dat blijkt ieder jaar weer bij het uitreiken van de diploma’s, als duizenden enthousiaste jonge docenten de opleiding verlaten en in het onderwijs gaan werken. Met de Onderwijstoptalentprijs hebben lerarenopleidingen elk jaar de mogelijkheid om deze studenten voor het voetlicht te brengen.

Elke pabo mag één student(e) afvaardigen binnen de categorie ‘aankomende leraren in het basisonderwijs’. In de categorie ‘aankomende leraren in het voortgezet onderwijs’ mag een opleidingsinstituut maximaal drie personen nomineren, uit verschillende vakgroepen. Een breed samengestelde jury (politiek, media en onderwijs) kiest de winnaars.

In beide categorieën bestaat de prijs uit een prachtige bronzen trofee en € 1.000,-. De winnaars ontvangen tevens een jaarabonnement  op het vakblad Didactief. De uitreiking 2021 vindt plaats tijdens de Nationale Onderwijsweek van 4 tot en met 8 oktober 2021 in Amersfoort.

Onderwijstalenten gezocht

Studeer jij aan een lerarenopleiding of sta je pas voor de klas? Vind jij dat het Nederlandse onderwijs wel een frisse nieuwe impuls kan gebruiken? Heb je interessante, innovatieve ideeën voor een andere aanpak? En heb je deze tijdens je opleiding met succes in de praktijk gebracht? Bewijs je talent en meld je vóór 15 juli 2021 bij ons aan via het aanmeldformulier op de website. Je hebt dan nog tot 15 september 2021 om materiaal aan te leveren. Zodra we je aanmelding binnen hebben, brengen we je stagecoördinator op de hoogte. De uiteindelijke beslissing over je kandidatuur wordt genomen door je opleidingsinstituut. Ook vertegenwoordigers van een lerarenopleiding kunnen een (oud-) student  aanmelden via de website.

De prijs is niet alleen voor jezelf een teken dat je op de goede weg bent, maar zal natuurlijk ook door je opleidingsinstituut en de school waar je stage hebt gelopen als een hele eer worden beschouwd. Voor elke kandidaat ligt in elk geval een oorkonde en een fraai cadeau klaar.

De organisatie is in handen van de Stichting Nationale Onderwijsweek in samenwerking met Malmberg, Cito en Didactief. Malmberg heeft zich als partner van de Stichting Nationale Onderwijsweek in het bijzonder verbonden aan de Nationale Onderwijstalenten.

"Werken in het onderwijs is geen baan, maar een roeping. Als gedreven uitgever die docenten dag in, dag uit ondersteunt om hun leerlingen zo goed mogelijk verder te helpen, weten we dat als geen ander. Net zo belangrijk als het ondersteunen van de huidige generatie docenten, is het aanmoedigen van de volgende generatie. Zeker als het betrokken toptalenten zijn waar we zelf ook weer van kunnen leren, om zo samen het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Daarom verbinden we ons met heel ons onderwijshart aan de Onderwijstoptalentprijs, de prijs voor talentvolle leraren in de dop die net een stap verder zetten. Zoals wij dat ook graag doen." quote Malmberg 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.