OnderwijsTopTalentPrijs 2018 komt eraan!

5 maart 2019 • Floortje Dekkers • Nationale Onderwijstalenten

 

Ook tijdens deze editie van de Nationale Onderwijsweek krijgen twee talentvolle onderwijskanjers de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) uitgereikt. De lerarenopleidingen in Nederland barsten van de talentvolle docenten-in-de-dop. De OTTP geeft opleidingen de mogelijkheid om hun uitblinkende (ex-)studenten in de schijnwerpers te zetten. In deze NOW krant zijn de twee winnaars van vorig jaar aan het woord: Zuzana Molcanova (VO) en Ruth van Ringelesteijn (PO).

Zuzana Molcanova, docent Engels aan het Stedelijk College in Eindhoven, deed voor haar afstudeerproject aan de Masteropleiding Engels van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg onderzoek naar de effecten van het gebruik van multiculturele literatuur in Havo 4. Zelf komt ze oorspronkelijk uit Slowakije en weet ze alles van het belang van interculturele competenties.

Voor haar onderzoek las ‘haar’ Havo 4 klas in twee maanden het boek ‘De Vliegeraar’ van schrijver Hosseini, in het Engels. Aan het begin en eind van deze periode nam ze vragenlijsten af in de klas, gebaseerd op het gedachtegoed van onderwijskundige Darla Deardorff. Zuzana hield een onderzoeksdagboek bij met daarin reacties van haar leerlingen.

In haar onderzoek beschrijft ze dat leerlingen sociolinguïstisch bewustzijn tonen, doordat ze bijvoorbeeld Perzische termen uit het boek overnemen. Verder omschrijft ze het lezen van multiculturele literatuur in de klas als een interculturele ontdekkingsreis. Ze concludeert dat het lezen van multiculturele literatuur interculturele competenties en vaardigheden bij leerlingen bevordert. Ze zag een enorme groei van nieuwsgierigheid en openheid als het ging om intercultureel leren. Ook stimuleert het bezigzijn met een andere cultuur de leerlingen in het nadenken over hun eigen cultuur.

 

Erkenning én verantwoordelijkheid

Zuzana: “Het winnen van de prijs betekende voor mij erkenning voor mijn onderzoek en een enorme stimulans – en tevens een verantwoordelijkheid - om door te gaan op de ingeslagen weg. Als ik mijn leerlingen enthousiast zie samenwerken en discussiëren over multiculturele literatuur en bijbehorende vraagstukken, dan geeft me dat voldoening en energie. Het docentenvak is creatief en nooit hetzelfde. De manier waarop mijn leerlingen naar zaken kijken, werkt voor mij ook weer inspirerend. Het belangrijkste voor mij is dat ik door het gebruik van multiculturele literatuur in de klas mijn leerlingen een breder perspectief op de wereld bied en zo onbegrip help voorkomen. Mijn methodiek staat ook voor dit lesjaar weer op het programma, want interculturele vaardigheden zijn een stevige pijler in het onderwijsplan van mijn school, maar ook van Platform Onderwijs 2032.”

De andere winnares van de OTTP vorig jaar was Ruth van Ringelesteijn (Katholieke Pabo, Zwolle) voor haar veelgeprezen onderzoek naar ‘zelfregulerend leren’ op de basisschool. Meer specifiek keek ze naar de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden bij rekenen in groep 5 door reflectie.
“Tijdens mijn eindstage bleek dat niet alle leerlingen hun rekenwerk kritisch nakeken en dat ze over fouten heen lazen. Hierdoor miste er reflectie op hun fouten. Ook duidde dit erop dat leerlingen het belang van het correct maken van de opgaven voor het leerproces niet inzagen.” De gewenste verbetering hiervoor zag Ruth in een meer kritische werkhouding van leerlingen en in een toenemende bewustwording van hun eigen leerproces. Ze bedacht een ontwerp bestaand uit klassikaal te stellen reflectievragen - gericht op de zelfregulerende vaardigheden - en het geven van feedback. Die feedback (of feed forward) richt zich op het procesniveau en het niveau van zelfregulatie. Voor de leerlingen zijn er pictogrammen en hulpvragen beschikbaar.

 

Reflecteren op de basisschool

Ruth: “Zelfregulering is een van 21e eeuwse vaardigheden. De kunst van het reflecteren is daarbij erg belangrijk. Hoe complex het ook lijkt; je kunt op de basisschool al prima aan deze vaardigheid werken, zo lang je de les maar afstemt op de mate van ontwikkeling bij de leerlingen. Mijn ontwerp is nog niet verder gevorderd. Ik gebruik het ook niet actief, omdat ik invalleerkracht ben en steeds maar kort in dezelfde klas werk. Wel stel ik bijvoorbeeld bewuster vragen die reflectie op de zelfregulerende vaardigheden uitlokt, bij alle vakgebieden.”

De prijs betekende voor Ruth een bevestiging van de keus voor haar studie Onderwijskunde. Verder zijn veel collega’s en schooldirecteuren heel geïnteresseerd in haar onderzoek en bevindingen. De verwachtingen van haar omgeving zijn niet echt veranderd, merkt ze. Ze ziet het als een mooie kroon op haar onderzoek. Wie dit jaar die eer ten beurt valt? Tijdens de Nationale Onderwijsweek weten we meer! Nu alvast meer lezen? Kijk op www.onderwijstoptalentprijs.nl.

De OTTP is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie in samenwerking met Cito, SLO, Nationale Onderwijsweek en Didactief.

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.