'Investeren in brede schooldag'

26 oktober 2020 Nationale Onderwijsweek

Het lerarentekort is groot, de werkdruk is hoog, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk én de kansenongelijkheid groeit. Het wordt steeds duidelijker dat een deel van die problemen opgelost kan worden als kinderopvang en onderwijs de handen ineenslaan. Ook de coronacrisis maakte duidelijk dat kinderen en ouders erbij gebaat zijn als onderwijs en kinderopvang samen optrekken. Wat als we een team maken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere professionals, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen?

Anders organiseren

Oplossingen ontstaan onder meer als we het werk anders organiseren. Samenwerking en meer tijd vormen de sleutels voor de oplossing. Wat als we de formele lestijd in het basisonderwijs iets omlaag en de tijd voor ‘brede talentontwikkeling’, sport en ontspanning omhoog brengen? Gedurende de dag bieden leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere experts een breed aanbod aan alle kinderen. Zo’n dag zou er voor een kind bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: de dag begint met taal bij een leerkracht, dan sporten met de pedagogisch medewerker, een rustige gezamenlijke maaltijd tussen de middag, gevolgd door rekenen in een klein groepje en dan theater met aandacht voor taal met een pedagogisch medewerker. Als de ouders die dag werken en hun kinderen later op de dag willen ophalen, dan is er voor de kinderen een ontspannend aanvullend programma. Het werk van de leerkracht wordt zo interessanter: er is immers meer specialisatie mogelijk. De leraar staat er bovendien niet meer alleen voor; het breed samengestelde team is verantwoordelijk. Ook het werk van de pedagogisch medewerker wordt inhoudelijk boeiender en de kans op een volwaardig arbeidscontract wordt groter.

Verstandige politieke keuzes

Er is een groot draagvlak om de voorzieningen van onderwijs en kinderopvang anders te organiseren, zodat de problemen in samenhang én door samenwerking opgelost kunnen worden. Het Platform de Toekomst van Arbeid heeft samen met met VNG, PO-Raad, BMK en Regiegroep Kindcentra 2020 uitgewerkt hoe die brede schooldag te organiseren en te financieren is; zie publicatie Investeren in mensen. De grote winst van dit voorstel is dat ook de werkgevers van Nederland overtuigd zijn van de noodzaak te investeren in brede talentonwikkeling voor alle kinderen. Ook het kabinet oriënteert zich op de toekomst van het stelsel van kindvoorzieningen middels de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

De komende maanden worden spannend. Gaan politieke partijen dit opnemen in hun verkiezingsprogramma’s, zodat een nieuw kabinet eindelijk stappen zet om de talenten van ieder kind tot bloei te laten komen? Wij zijn benieuwd!

Gijs van Rozendaal
Voorzitter regiegroep Kindcentra 2020 en lid van het Platform de Toekomst van Arbeid

Uit de Nationale Onderwijskrant, najaar 2020

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.