GO!Klas en Talent Ateliers zijn de winnende projecten in Zeeland

19 november 2021 Nationale Onderwijsprijs

Bij afwezigheid van gedeputeerde Harry van der Maas, reikte Anna Salomé, communicatie adviseur bij de provincie Zeeland, woensdagmiddag de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Zeeland uit in het provinciehuis te Middelburg. Basisschool Nobelhorst uit Hulst wint in de categorie basisonderwijs met het project Talent Ateliers. Het Goese Lyceum, locatie Bergweg, en Mytylschool De Sprienke zijn de winnaars in de categorie voortgezet onderwijs met het gezamenlijke project GO!Klas. Beide winnaars ontvingen een trofee, de bronzen olifant. Zij vertegenwoordigen de provincie in maart 2022 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Amersfoort. De publieksprijs voor de beste presentatie ging eveneens naar het samenwerkingsverband van Het Goese Lyceum en De Sprienke.

Talent Ateliers

De school biedt elke woensdag onder schooltijd acht verschillende ‘Talent Ateliers’ aan, aan alle leerlingen van drie tot en met twaalf jaar. Zij krijgen kansen om te ontdekken waar ze blij van worden. Het is een ruim aanbod met oog voor de maatschappelijke waarde van de verschillende activiteiten. Men betrekt zowel eigen docenten als externe professionals bij de ateliers. Zij delen hun passie met de kinderen. De jury is enthousiast over deze inzending: ‘Dit is nu zo’n project dat zó logisch en vanzelfsprekend lijkt, dat je je niet kunt voorstellen dat het niet al op honderden scholen wordt gedaan. Maar nee. Dit idee komt van de Nobelhorst – maar hopelijk breidt dit zich uit naar de rest van Nederland!’ En: ‘Van muziek tot moestuin, van rekenwonder tot boekenworm. Wat je talent ook is, op deze school mag je je er gewoon helemaal op storten.’

GO!Klas

De Sprienke biedt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en aan leerlingen met een chronische, somatische aandoening. In 2018 is men gestart met zogeheten symbiose-onderwijs om de integratie van leerlingen van De Sprienke binnen Het Goese Lyceum vorm te geven. Zij volgen het beroepsgerichte deel van het vmbo samen met leerlingen van het lyceum, zodat zij een volledig diploma basis of kader kunnen halen.  De jury is zeer gecharmeerd van deze originele inzending: ‘Het mes snijdt aan twee kanten: een breder uitstroomperspectief van leerlingen vso door inclusie binnen het regulier onderwijs en leerlingen van Het Goese Lyceum krijgen een bredere kijk op de maatschappij. Dit zorgt voor een waardevolle toevoeging voor het pedagogisch klimaat binnen de school.’

Nominaties  

De andere nominaties in de categorie basisonderwijs waren De Wingerd in Goes en De Twin in Terneuzen. 
De Wingerd profileert zich als ‘beweegschool’. Men hecht groot belang aan bewegen en bewegend leren en geeft de eigen visie op een originele manier vorm. Bewegen wordt ingezet als middel om leerstof aan te leren. Men laat in een filmpje zien hoe zinsontleding en spelling wordt geoefend middels bewegend leren. Ook worden fragmenten getoond van een beweegmoment in het kader van ontspanning en gezondheid. Beide activiteiten geven goede resultaten, een hoge betrokkenheid, saamhorigheid en vooral ook veel plezier. 
De ontwikkeling van het onderwijsaanbod en de onderwijsorganisatie op De Twijn is gericht op het slechten van de traditionele schotten tussen de groepen, waaronder de harde overgang tussen de organisatie en het aanbod in de groepen 2 en 3. Het team van De Twijn heeft ervoor gekozen om, vanuit een onderwijskundige visie structureel te organiseren op combinatiegroepen 2/3. Daarbij wordt de organisatiestructuur van groep 2 als basis genomen voor de manier waarop het onderwijsaanbod wordt georganiseerd en aangeboden. Hiermee geeft men een vervolg aan het eerder gestarte proces van de ontschotting tussen de peutergroepen en groep 1.

Bij het voortgezet onderwijs behoorden het Zwin College in Oostburg en Mondia Scholen groep/CSG Walcheren tot de kanshebbers. 
Het veelzijdige, zelfontworpen vak ZwIN in de onderbouw van het Zwin College staat voor ‘Zinvol’, ‘Zingeving’, ‘Zin in’ en ‘ZwIN in’. Binnen ZwIN ligt de nadruk op het ontwikkelen van brede vaardigheden, die onmisbaar zijn voor een succesvolle start in de bovenbouw (Zinvol) en de toekomstige samenleving. Er wordt ook aandacht gegeven aan actief burgerschap (Zingeving). De leerlingen hebben zelf invloed op wat zij leren en ontdekken hun talenten in heterogene groepen met leerlingen van BK tot en met VWO. Leerlingen werken daarbij projectmatig, in verbinding met de streek (ZwIN in…) en met een uitdagende context (Zin in).
In het Technum (Mondia/CSG) bieden de technische opleidingen van het vmbo, mbo, hbo én het regionale bedrijfsleven gezamenlijk een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat is gericht op het leren van technische beroepsvaardigheden met de bijbehorende kennis- en houdingsaspecten. Het actieplan moet in de periode 2020 – 2024 het nieuwe opleidingsconcept concretiseren naar het gewenste uitdagende en uitvoerbare praktijkonderwijs, waarin ondere andere toepassing van innovatieve technieken en meer integratie van theorie en praktijk zichtbaar zijn. Een van deze innovatieve technieken is het ontwikkelen van het keuzevak duurzame energie dat dit studiejaar al van start gaat. 

 

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.