Wat is de Nationale Onderwijsprijs?

4 september 2020 Nationale Onderwijsprijs

Met de Nationale Onderwijsprijs vragen we op een positieve manier aandacht voor het onderwijs. We zetten bijzondere projecten in de schijnwerpers. Zo laten we zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. Onderscheidt jouw school zich door een goede aanpak?  Zijn jullie bezig met een creatief project, waaraan je kunt zien dat jullie school middenin de samenleving staat? Is het project een aanrader voor andere scholen? Sluit de werkwijze naadloos aan bij de visie van jullie school op goed onderwijs? Doe dan mee met de Nationale Onderwijsprijs!

Criteria

De jury beoordeelt de inzendingen van scholen aan de hand van de volgende criteria:

  • Is de school erin geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie?
  • Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit?
  • Is de school in staat aan haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en doordachte wijze kan omgaan met de uitdagingen van deze tijd?
  • In hoeverre is de activiteit overdraagbaar naar andere scholen?
  • In hoeverre heeft de activiteit een plaats binnen het schoolbeleid? Sluit het project aan bij de wijze waarop de betreffende school inhoud geeft aan goed onderwijs?

Een inzending hoeft niet per se aan alle criteria te voldoen. De jury weegt deze tegen elkaar af.

Langlopende projecten kunnen vaker worden ingediend, maar slechts indien de ontwikkelingen in de laatste twee jaar substantieel zijn. De jury beoordeelt dit. Over de uitslag corresponderen we niet.

Provinciale rondes en landelijke finale

De Nationale Onderwijsprijs heeft een getrapte opzet. In elke provinciehoofdstad is in de periode november - februari een spannende finale met provinciale prijswinnaars in de categorieën primair en voortgezet onderwijs. Elke ronde heeft een eigen jury. De deelnemende scholen mogen het ingezonden project presenteren. Doorgaans reikt de gedeputeerde voor onderwijs of de Commissaris van de Koning de prijzen uit. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de landelijke ronde van de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen en zich twee jaar lang ‘de beste school van Nederland’ mag noemen.

Jurering

Elke inzending wordt vooraf bekeken door deskundigen van het Cito. Zij maken een kort verslag van elk project. Hierdoor krijgt elke inzending en elke school de vereiste aandacht.

Elke provincie heeft vervolgens een eigen jury die genomineerden en winnaars aanwijst. Mocht het aantal inzendingen in een bepaalde categorie of provincie zeer gering zijn, dan worden de betreffende projecten kwalitatief vergeleken met die uit andere provincies. Indien zij die vergelijking goed kunnen doorstaan, volgt nominatie voor de landelijke slotronde. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk de winnaars in primair en voortgezet onderwijs.

Prijzen

De eerste prijs (in beide categorieën) van de provinciale rondes bestaat uit een bronzen trofee en de nominatie voor de landelijke finale. De winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een oorkonde. De meeste provincies stellen een extra prijs ter beschikking of een (publieks)prijs voor de beste projectpresentatie. De twee landelijke winnaars ontvangen elk € 7.000,-, de 'Bronzen Olifant' en een oorkonde.

Bekijk hier de meest recente folder

Blijf op de hoogte

Winnaars, evenementen, onderwijsnieuws als je niets wilt missen, meld je je hier eenvoudig aan voor de nieuwsbrief.